[2017-01-17] Newsletter inauguracyjny spółki PROJPRZEM MAKRUM

Prezentujemy inauguracyjny newsletter Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A. Przedstawia on najważniejsze informacje podsumowujące obfitujący w liczne sukcesy rok 2017. Rozpoczyna on serię comiesięcznych publikacji, które informować będą o najważniejszych bieżących wydarzeniach w spółce.

Minione dwanaście miesięcy, po przejęciu spółki przez Grupę Kapitałową IMMOBILE, były czasem intensywnych zmian i restrukturyzacji, które przynoszą efekty w poprawiających się w kolejnych okresach wynikach finansowych oraz satysfakcjonującym wzroście kursu akcji. W publikacji ujęto najważniejsze wydarzenia tego roku, które na ten stan rzeczy wpływały.

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PROJPRZEM  MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PROJPRZEM  MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

[2018-01-15] Realizacja dużego kontraktu PROMStahl w Skawinie

Zakończono realizację kolejnego dużego zamówienia z dziedziny systemów przeładunkowych dla klienta z województwa małopolskiego. Dla centrum logistycznego spółka PROMStahl dostarczyła aż 36 pomostów przeładunkowych, wraz z produktami komplementarnymi .

2

Należąca do grupy przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM, spółka PROMStahl Sp. z o.o., wykonała dla centrum logistycznego w Skawinie 36 pomostów z najazdem uchylnym PS: 32 sztuki o obciążeniu 6 ton i 4 o obciążeniu 10 ton. Na każdym stanowisku przeładunkowym zamontowano kurtynę uszczelniającą PMV oraz odboje PGF, wyposażone w specjalne osłony PZPS 90 03 chroniące go z z trzech stron.

4

1

Kompleksowy projekt obejmował również dostarczenie bram. W centrum logistycznym zamontowano 41 bram segmentowych ISO (36 dokowych, 4 wjazdowe i 1 techniczna). Oprócz bram segmentowych zainstalowano 2 bramy szybkobieżne i jedną przeciwpożarową. Stanowiska uzupełniono akcesoriami: słupkami ochronnymi ocynkowanymi, lampami halogenowymi oraz kasetonami oznaczeniowymi.

5

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PROJPRZEM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH. Specjalnością tych firm jest  technika przeładunkowa, obejmująca takie produkty jak pomosty przeładunkowe, kurtyny uszczelniające, odboje, naprowadzacze oraz różnego rodzaju  bramy przemysłowe. Produkcja pomostów wraz z akcesoriami realizowana jest w nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryce w Koronowie k. Bydgoszczy, a dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 30 krajów.

3

[2018-01-11] 97,2% wzrost kursu akcji PROJPRZEM MAKRUM w 2017 roku

W perspektywie rocznej (30.12.16 – 29.12.17), kurs akcji spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonał znacznego wzrostu – z wartości 8,11 zł do 15,99 zł, co daje stopę zwrotu na poziomie 97,2%, Tak wysoki wzrost zapewnił PROJPRZEM S.A. miejsce w czołówce najbardziej wzrostowych spółek notowanych na GPW w 2017 roku.

_DSC0008

W 2017 roku, kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM S.A. wypracował stopę zwrotu na poziomie 97,16%, Największe wzrosty wartości kurs osiągnął na przełomie czerwca i lipca oraz listopada i grudnia 2017. Zapewniły nam one miejsce w czołówce najbardziej wzrostowych spółek notowanych na GPW w 2017 roku. Na 482 spółki notowane na warszawskim parkiecie, PROJPRZEM MAKRUM zajął 14 miejsce spośród podmiotów, które przyniosły najlepszy zysk w minionym roku, z czego dwie wyprzedziły PROJPRZEM MAKRUM zaledwie o 0,8%.

Kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM wypadł wyraźnie lepiej niż indeks szerokiego rynku WIG, którego stopa zwrotu w 2017 roku wyniosła 23,29%. Jego kurs na tle rynku okazał się lepszy o 73,87 punktu procentowego. W okresie ostatniego roku, indeks WIG-BUDOWNICTWO, do którego klasyfikowany jest PROJPRZEM MAKRUM S.A., spadł o wartość 1,53%. Spółka Projprzem była drugą spółką tego indeksu o największym wzroście.

Rok 2017 był dla spółki PROJPRZEM MAKRUM okresem wielu zmian, sukcesywnie wprowadzanych po przejęciu kontroli przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. w listopadzie 2016. Efekty restrukturyzacji w roku 2017 zaczęły być widoczne z kolejnymi okresami, poprzez poprawiające się wyniki finansowe oraz wzrastający kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM.

chart-26

Zaraz po przejęciu kontroli przez Grupę Kapitałową IMMOBILE rozpoczęły się działania reorganizacyjne PROJPRZEM MAKRUM. Miały one na celu znaczące obniżenie kosztów działalności spółki oraz wzrost sprzedaży w jej segmentach.

W marcu 2017 r. po zidentyfikowaniu znaczących synergii Zarząd podjął decyzję nabycia spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Wzięto pod uwagę korzyści na dwóch płaszczyznach. Pierwsza oparta jest na sumowaniu potencjału rynkowego, produkcyjnego i kadrowego obu podmiotów. Druga opiera się na możliwych do osiągnięcia synergiach organizacyjnych i kosztowych.

remont młyna_tube_mill_copper

23 czerwca 2017 r., Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE, w komunikacie bieżącym, poinformował o zmianie stanu zaangażowania w Projprzem S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji GK IMMOBILE S.A. posiada 3.932.370 akcji spółki PROJPRZEM S.A., stanowiących 65,73% jej kapitału zakładowego. Tym samym, spółka pozostała jedynym dużym akcjonariuszem Projprzem S.A. W wyniku powyższych transakcji wykluczono uprzywilejowanie akcji co do głosu, co ujednoliciło i uatrakcyjniło strukturę akcjonariatu.

Pozytywnymi dla Grupy Projprzem wydarzeniami minionego roku, były sprzedaż nierentownego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim oraz zawarcie przez nowo powołaną spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., specjalizującą się w budownictwie przemysłowym, pierwszych znaczących umów. Spółka ta rozpoczęła funkcjonowanie na początku roku i stanowi reaktywację pierwotnej działalności w której specjalizował się Projprzem. Jej oddziały zlokalizowane są w Poznaniu i Bydgoszczy, ale działalność spółki na tą chwilę obejmuje teren województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Spółka w 2017 roku była w okresie kształtowania swoich struktur, co wpływało negatywnie na wynik finansowy; nie przeszkodziło jednak w sukcesywnym zdobywaniu przez spółkę obiecujących wielomilionowych kontraktów.

3

20 września poinformowano o zawarciu pierwszej dużej umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Starion opiewającej na kwotę prawie 28 milionów złotych. Przedmiotem zawartej umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych. Miesiąc później, 27 października, spółka PROJPRZEM poinformowała o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości  26,9 mln zł netto.

134

29 września 2017 r. PROJPRZEM S.A. sfinalizowała transakcję sprzedaży jednego ze swoich niekluczowych aktywów – nierentownej fabryki w Sępólnie Krajeńskim. Transakcja była kolejnym krokiem w procesie reorganizacji przemysłowej spółki i opiewała na sumę prawie 16 mln zł. Spółka postawiła na rozwój kluczowego zakładu produkcyjnego PROJPRZEM w Koronowie, który posiada potencjał pozwalający na skumulowanie produkcji spółki w tym miejscu i jej dalsze, sukcesywne zwiększanie. W roku 2017 poczyniono tu inwestycje rozwijające automatykę procesów produkcyjnych, m.in. poprzez użycie wyspecjalizowanych robotów spawających.

fabryka

Od początku roku spółka PROJPRZEM MAKRUM konsekwentnie poprawiała swoje wyniki. W III kwartale 2017 r. kontynuowała wysoką dynamikę wzrostów, osiągając:

  • 58% wzrost przychodów rok do roku – do poziomu 138,4 mln zł,
  • 15% wzrost przychodów r/r w swoim najbardziej perspektywicznym segmencie systemów przeładunkowych,
  • 162% wzrostu przychodów ze sprzedaży r/r w segmencie konstrukcje stalowe/maszyny MAKRUM,
  • ponad 9-krotny wzrost r/r przychodów w segmencie budownictwo przemysłowe,
  • prawie 2-krotny wzrost zysku EBITDA oraz
  • 29% wzrost eksportu r/r.

Pierwszy pełen rok zmian organizacyjnych w spółce, PROJPRZEM MAKRUM zamknął publikacją strategii rozwoju na lata 2018-22. Jako główny cel, stawia ona maksymalizację zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Wydarzenia roku 2017 wpłynęły na zamknięcie ostatniej sesji na poziomie 15,99 zł. Ponadto, pierwsza sesja w nowym roku przyniosła kolejny wzrost, zamykając się na poziomie 17,20 zł, osiągając tym samym stopę zwrotu rok do roku o wartości 116%. Trend nie zmienił się podczas kolejnych styczniowych sesji, w których cena sięgnęła już pułapu 20 zł. Sytuacja ta nie umknęła uwadze rynku. Jeden z najbardziej opiniotwórczych polskich portali branżowych – Strefa Inwestorów – umieścił spółkę na swojej subiektywnej liście petard inwestycyjnych 2018 roku.

[2018-01-09] Granulator destruktu asfaltowego odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku

W ostatnim numerze magazynu Infrastruktura poruszono zagadnienie recyklingu w  budowie dróg. Niedawno wprowadzone rozporządzenie wspierające ten proces pobudziło rynek do poszukiwań specjalistycznych maszyn przetwarzających surowce. Gotowym rozwiązaniem jest tu Granulator destruktu asfaltowego – najnowszy produkt spod szyldu MAKRUM.

granulator clear

W 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa, na którego mocy GDDKiA otrzymała możliwość przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego zbędnych materiałów, np. pochodzącego z remontów dróg destruktu asfaltowego. Prawodawstwo w tym zakresie i trendy rynkowe od dawna monitorowane były przez specjalistów spółki PROJPRZEM MAKRUM, poszukujących sposobów na odświeżenie oferty marki MAKRUM – producenta maszyn krusząco-mielących z prawie 150-doświadczeniem.

W ten sposób powstał GDA – Granulator destruktu Asfaltowego. Granulator służy do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni. Destrukt asfaltowy stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

Prezentujemy fragment rozmowy z Norbertem Wyrwichem, dyrektorem Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w GDDKIA, opublikowany w najnowszym wydaniu magazynu Infrastruktura, gdzie w roli eksperta Dariusz Modrzyński, Główny Projektant PROJPRZEM MAKRUM, opowiada o procesie tworzenia granulatora GDA (powiększ aby przeczytać):