PROJPRZEM S.A. – porównanie wyników za I półrocze 2016/2017 r.

Miniony miesiąc spółka PROJPRZEM S.A. zakończyła publikacją wyników spółki za pierwsze półrocze bieżącego roku. Przedstawione wyniki były bardzo pozytywne i unaoczniają pierwsze pozytywne efekty przekształceń jakie spółka przechodzi po znalezieniu się w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE pod koniec minionego roku.

Przychody PROJPRZEM S.A. wyniosły 82,1 mln zł i wzrosły o 50,5% w porównaniu z I półroczem 2016 r. EBITDA Grupy PROJPRZEM w I półroczu 2017 r. wyniosła 3,5 mln zł i była ponad 4-krotnie wyższa niż w I półroczu ubiegłego roku. Marża EBITDA wyniosła 4,3% (w porównaniu do 1,6% marży EBITDA w I połowie 2016 r.). Poprawiono wynik netto, który ukształtował się na poziomie -0,1 mln zł wobec -1,1 mln zł w I półroczu 2016 r.

Ożywienie w wynikach spółki w minionym półroczu widać na poniższych wykresy:

Po przejęciu kontroli nad działalnością PROJPRZEM S.A. przez Grupę Kapitałową IMMOBILE wprowadzono szereg działań reorganizacyjnych, mających na celu przywrócenie spółce dawnej świetności i odpowiedniej pozycji na rynkach na których operuje. Spółka zyskała też nowy, doświadczony w restrukturyzacji spółek przemysłowych zarząd. Porównanie wyników pierwszego półrocza bieżącego roku z analogicznym okresem roku ubiegłego, unaoczniły korzyści z wprowadzonych działań, zarówno przychodowo jak i kosztowo. Działania podejmowane w kwestii efektywności produkcji i rozwoju sprzedaży będą kontynuowane. Efektywność produkcji zarząd chce poprawić wykorzystując doświadczenie w reorganizacji produkcji Makrum Project Management, gdzie outsourcing wielu procesów produkcyjnych pozwolił zarówno obniżyć koszty, jak i zwiększyć moce produkcyjne.

Najważniejsze sukcesy minionego półrocza obrazuje poniższa grafika:

Kluczowy i najbardziej dochodowy segment przeładunków wypracował 3,9 mln PLN zysku operacyjnego. Jego działalność przyniosła Grupie 59% całości przychodów, tj. 48,7 mln zł – o 6 milionów więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Prawie 80% sprzedaży Grupy PROJPRZEM stanowiła sprzedaż zagraniczna, głównie na rynku niemieckim. Spółka zależna PROMStahl, posiadająca swój oddział w Hannoverze, jest wiodącą marką jeśli chodzi o systemy przeładunkowe w Niemczech. Ponadto produkty te sprzedaliśmy już w około 30 krajach na świecie. Podobnie jak maszyny Makrum, które pracują u klientów na kilku kontynentach.

Obecnie spółka koncentruje się na dynamicznym wzroście sprzedaży systemów przeładunkowych i automatycznych systemów parkingowych w całej Europie. Celem jest zbliżenie pozostałych europejskich rynków sprzedażą do rynku niemieckiego. Rynek sprzyja założeniom, w związku ze zwiększającą się podażą powierzchni magazynowych idącą za rozwojem rynku e-commerce (przeładunki) oraz boomem na rynku deweloperskim (parkingi).

Po zdobyciu kontroli nad spółką PROJPRZEM przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. i wprowadzeniu działań reorganizacyjnych, utworzono nowy dział handlu eksportowego, który znacznie rozszerzył zasięg terytorialny spółki, przejmując działania m.in. w takich krajach jak Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Irlandia.

europa promstal36 % przychodów Grupy wypracował segment konstrukcji stalowych, notując 29,29 mln przychodów – prawie 3-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Segment odnotował 0,8 mln PLN straty operacyjnej. Strata wynika głównie z nierentownej działalności zakładu w Sępólnie Krajeńskim, który spółka zamierza sprzedać. Po zakończeniu transakcji, segment wzbogacony o doświadczenie MAKRUM Project Management i poszerzony o tradycyjne produkty oraz usługi Makrum, powinien być rentowny.

Segment budownictwo przemysłowe – 1,5 mln PLN straty operacyjnej związanej z przywracaniem zaniechanej przed przejęciem spółki działalności segmentu i ofertowaniem. Do nowo powołanej spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., udało się pozyskać silny zespół z jednej z wiodących firm budowlanych. Wraz z pojawieniem się przychodów w kolejnych kwartałach działalność w segmencie powinna być rentowna.

Do dalszych działań pozytywnie dystansujących osiągane w przyszłości wyniki od wyników poprzednich okresów należeć będą:

  • reorganizacja i  optymalizacja modelu zarządzania spółką i jej Grupą Kapitałową;
  • realizacja warunków przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu w Sępólnie Krajeńskim;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego spółki i jej podmiotów zależnych, w tym nowoczesnego zakładu produkcyjnego systemów przeładunkowych w Koronowie;
  • reorganizacja modelu sprzedaży i zwiększenie działań proaktywnych w kraju i zagranicą;
  • koncentracja na działaniach związanych z podstawowymi segmentami operacyjnymi i sprzedaż aktywów nieoperacyjnych;
  • zwiększenie przychodów i rentowności segmentu systemów przeładunkowych;
  • pozyskiwanie rentownych projektów budowlanych, w których można lokować produkty Grupy;
  • wykorzystanie synergii spółki z podmiotami zależnymi, w tym z MAKRUM Project Management Sp. z o.o.;
  • wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych Grupy w Polsce i za granicą do sprzedaży nowych produktów Grupy (parkingi automatyczne, tradycyjne urządzenie MAKRUM Project Management);
  • koncentracja na ograniczeniu ryzyka kredytowego i ryzyka związanego z prowadzonymi kontraktami, co było znaczącym powodem strat spółki w latach 2013-2016.

Fabryka PROJPRZEM w Koronowie – tradycja i nowoczesność z przyszłością

Pomimo tego, że zakład produkcyjny PROJPRZEM w Koronowie pochwalić się może już ponad 30-letnią historią działalności, jest dziś jedną z najnowocześniejszych fabryk przemysłowych w regionie. Obecnie na jej terenie odbywa się przede wszystkim produkcja kluczowych produktów Grupy PROJPRZEM – systemów przeładunkowych oraz automatycznych systemów parkingowych Modulo.

900A1001

Projprzem to spółka mogąca pochwalić się ponad 60-letnim doświadczeniem w branży. Jej historia sięga 1948 roku, kiedy powstało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Bydgoszczy. Biuro  przez lata rozwijało się i ulegało przekształceniom, by w 1990 w wyniku prywatyzacji stać się spółką akcyjną. Cztery lata wcześniej przedsiębiorstwo odkupiło od Zakładu Budowlanego produkującego prefabrykaty fabrykę w Koronowie o powierzchni ok. 11 ha – dzisiejszy kluczowy zakład produkcyjny spółki PROJPRZEM S.A.

900A1010 900A1009

Od 1990 roku produkowane tu były konstrukcje stalowe, które uzupełniały pierwotną działalność spółki PROJPRZEM – projektowanie i budowę obiektów przemysłowych. Dzięki ich produkcji spółka mogła oferować całościową obsługę inwestycji budowlanych, co przekładało się na większą efektywność oraz wyższą jakość usług. W 1994 spółka rozpoczęła działalność w komplementarnym do dotychczasowej segmencie techniki przeładunku, współpracując z niemiecką firmą HAFA. Pierwsze wyroby z wachlarza techniki przeładunków powstawały na podstawie zewnętrznych dokumentacji. W 2008 roku rozpoczęto tu produkcję własnych wyrobów techniki przeładunku i ich sprzedaż poprzez utworzone spółki zależne.

900A1007 IMG_7396

W ostatnim czasie zaś, w związku z zakupieniem przez PROJPRZEM spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o., do koronowskich hal trafiła produkcja automatycznych systemów parkingowych MODULO. Wraz z tą transakcją, spółka wzbogaciła się również w wysoce wykwalifikowaną kadrę inżynierów, doświadczoną w pracy nad uznanymi na całym świecie maszynami przemysłowymi Makrum.

IMG_7400

Świetna kadra i nowoczesne zarządzanie idą w barze z dużym potencjałem technologicznym zakładu w Koronowie – gotowy jest on do podwojenia wielkości produkcji w stosunku do 2015, co w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnie magazynową w Europie i dynamicznie rosnącym rynkiem e-commerce, zarząd planuje wykorzystać.

900A0998

Nowoczesny park maszynowy pozwala na dużą automatyzację i kompleksowość produkcji. Szczególną rolę w zwiększaniu mocy wytwórczych zakładu poprzez zapewnienie ciągłości produkcji, zapewniają dwa dwustanowiskowe roboty spawalnicze Panasonic i Motoman. Ponadto usytuowane na kilku halach maszyny pozwalają na przygotowanie pozostałego spektrum produkcji, m.in w zakresie cięcia, gięcia czy zgrzewania dużych elementów. Zakład posiada również malarnię o powierzchni roboczej ok. 1000 m2, wyposażoną w cztery agregaty malarskie do malowania natryskowego, gdzie wyprodukowane maszyny zyskują finalny szlif i kolorystykę wedle specyfikacji klienta. Pracę na terenie fabryki usprawnia system jedenastu suwnic o nośności do 8 ton.

900A0989 IMG_7414

Usytuowanie fabryki w Koronowie, miejscowości oddalonej o ok. 30 km od Bydgoszczy (miasta będącego siedzibą PROJPRZEM S.A.), gwarantuje łatwy dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, nie tworząc barier w transporcie wyprodukowanego asortymentu do klienta oraz szybki przepływ kadry kierowniczej pomiędzy biurem a produkcją. Zabezpiecza też stabilność zatrudnienia – spółka jest jednym z największych lokalnych pracodawców. Usytuowanie na dużym terenie (11 ha) oferuje możliwość dalszej rozbudowy, w miarę wzrostu sprzedaży i rozwoju segmentu przeładunków oraz automatycznych systemów parkingowych MODULO.