Prezentacja obiektów zrealizowanych przez PROJPRZEM Budownictwo – cz.1

PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o., pomimo pozostawania jedną z najnowszych spółek Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM, opiera się na prawie 70 latach doświadczenia w segmencie budownictwa przemysłowego. Obecnie jest to solidne i rozwojowe przedsiębiorstwo z gronem specjalistów i zaufanych dostawców, realizujące zaawansowane projekty budowlane.

Hala magazynowa Wavin w Buku

Hala magazynowa Wavin w Buku

PROJPRZEM Budownictwo to generalny wykonawca inwestycji w segmentach m.in. budownictwa przemysłowego i magazynowego, handlu i usług oraz ochrony środowiska. Do przewag konkurencyjnych spółki należy:

 • Wieloletnie doświadczenie w segmencie budownictwa przemysłowego;
 • obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie spółki-matki o przejrzystych wynikach i stabilnym standingu finansowym;
 • Przewaga finansowa – aktywne uczestnictwo w procesie budowlanym;
 • Specjalizacja w nowych technologiach budowlanych;
 • Synergia usług budowlanych w Grupie PROJPRZEM MAKRUM (generalne wykonawstwo, konstrukcje stalowe, systemy przeładunkowe, automatyczne systemy parkingowe).
Park Handlowy Karuzela, Turek

Park Handlowy Karuzela, Turek

karuzela turek 2

W drugim półroczu minionego roku prezentowaliśmy dwie duże realizacje PROJPRZEM Budownictwo: hali magazynowej na terenie istniejącego zakładu przemysłowego firmy Wavin Polska S.A. oraz rozbudowy parku handlowego Karuzela w Turku. Informowaliśmy także o nowych kontraktach o wartości prawie 30 mln złotych każdy – na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych dla Starion Poland Sp. z o.o. oraz na budowę  hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu dla Luvena S.A. Prezentujemy cykl przedstawiający inne flagowe realizacje segmentu budownictwa przemysłowego.

 • Centrum Dystrybucyjne, Wzorcownia i Centrum Szkoleniowe dla LPP S.A. w Pruszczu Gdańskim
lpp pruszcz 1

Realizacja dla LPP w Pruszczu Gdańskim

lpp pruszcz 2

Zakres robót dla największego polskiego koncernu modowego objął generalne wykonawstwo, projekt wykonawczy, roboty budowlano-montażowe, instalacyjne  i drogowe. Powierzchnia zabudowy: 34.405 m². Wartość projektu to prawie 80 mln zł.

Wizualizacja

Wizualizacja

 •  Pomosty technologiczne – lakiernia Volkswagen, Września

Zakres robót dla wiodącego producenta pojazdów samochodowych obejmował montaż konstrukcji stalowej pomostów technologicznych o tonażu 1200 t. Wartość kontraktu to ponad 10 mln PLN.

vw lakiernia września 1

Lakiernia VW, Września

vw lakiernia września 2

 • Roboty budowlane i instalacyjne w Centrum Handlowym AUCHAN  w Bydgoszczy

Prace przy jednym z największych centrów handlowych w Bydgoszczy objęły dostawę i montaż konstrukcji stalowej ważącej ok. 1.300 ton; roboty technologiczne w tym przy kotłowni o mocy 9.988 kW; instalacje wodno-kanalizacyjne oraz nawierzchnie drogowe przeznaczone pod ruch ciężki o powierzchni ok. 25.500 m2. Całkowita powierzchnia zabudowy wyniosła 30.000 m². Wartość kontraktu wyniosła prawie 10 milionów zł.

auchan bydgoszcz 1

Auchan Bydgoszcz

 • Roboty budowlane i instalacyjne w hali handlowej LEROY MERLIN  w Bydgoszczy

Zakres robót: dostawa i montaż konstrukcji stalowej ok. 357 ton; roboty instalacyjne w tym kotłownia o mocy 910 kW; instalacja ogrzewania hali głównej i biurowca. Powierzchnia zabudowy – 11.000 m², wartość kontraktu: 2.100.000 PLN.

leroy bydgoszczleroy bydgoszcz 2

 • Budowa Zakładu Produkcji Zbożowej w Kutnie

Zakres robót: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i drogowych. Inwestorem był jeden z największych producentów wyrobów zbożowych (m.in. płatków) Kellog’s.

kellogs kutno

 • Market ALDI w Inowrocławiu

Spółka wystąpiła w roli Inwestora Zastępczego / Generalnego Wykonawcy realizując zakup działki, roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i drogowe.

aldi ino

Początki firmy sięgają roku 1948, w którym funkcjonowała jako prywatne biuro inżynierskie. W wyniku procesu prywatyzacji, biuro przekształcono w spółkę akcyjną PROJPRZEM S.A., od 1999 roku obecną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 roku, po znalezieniu się PROJPRZEM S.A w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE, postanowiono wyodrębnić podmiot stanowiący reaktywację pierwotnej działalności budownictwa przemysłowego. Powołano w tym celu spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. Jej oddziały zlokalizowane są w Poznaniu i Bydgoszczy, a działalność na tę chwilę obejmuje teren województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Spółka w 2017 roku była w okresie kształtowania swoich struktur, co nie przeszkodziło jednak w sukcesywnym zdobywaniu przez spółkę obiecujących kontraktów. Opublikowana niedawno strategia Grupy PROJPRZEM MAKRUM zakłada dynamiczny rozwój tego segmentu działalności i przekroczenie przychodów rzędu 200 milionów złotych do roku 2022.

PROJPRZEM Budownictwo to nowoczesna architektura, zaawansowana technologia i profesjonalna obsługa powierzonych realizacji.

[2018-02-13] Styczniowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM

Kontynuujemy tworzenie newslettera Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A., rozpoczęte w minionym miesiącu przedstawieniem wydania inauguracyjnego. Rozpoczęło ono serię comiesięcznych publikacji, informujących o najważniejszych wydarzeniach z życia spółki.

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PROJPRZEM  MAKRUM S.A. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PROJPRZEM  MAKRUM S.A., zachęcamy do kontaktu.

[2018-02-08] Magazyn Polskie Drogi o innowacyjnych propozycjach MAKRUM

Pierwsze tegoroczne wydanie magazynu branży drogowej Polskie Drogi, poświęciło sporo miejsca przypadającemu w tym roku 150-leciu marki MAKRUM i jej historycznym, jak i innowacyjnym produktom, w tym granulatorowi GDA, który jest rewolucją w procesie budowy dróg.

polskie drogi 1_2018

Kliknij aby powiększyć (źródło: Polskie Drogi nr 1(258)/2018

Magazyn przedstawił zarys 150-letniej historii Makrum oraz jej flagowe produkty. Wspomniał też o najbardziej ‚medialnych’ realizacjach – wielkich konstrukcjach o wadze nawet 200 ton, spektakularnych transportach wielkogabarytowych, bądź elementach wykonanych dla klientów znanych na całym świecie:

W ubiegłym roku firma swoje produkty dostarczyła w samo centrum Paryża: wyprodukowała 6 kół stalowych do windy na Wieży Eiffla. Na szczyt najsłynniejszej wieży na świecie można się więc dostać właśnie dzięki elementom napędowym dostarczonym przez bydgoską firmę. Takich międzynarodowych realizacji jest znacznie więcej.” – Polskie Drogi nr 1(258)/2018, „150 lat tradycji pozwala z odwagą patrzeć w przyszłość”

koło eiffla

Stalowe koło wieży Eiffla, Polskie Drogi nr 1(258)/2018

transport woda 2

Transport wielkogabarytowy Makrum rzeką Brdą

Polskie Drogi zwróciło też uwagę na jeden z najnowszych projektów spod szyldu Makrum – granulator destruktu asfaltowego GDA, będący odpowiedzią na wzrost znaczenia granulatu z procesie produkcji nowych mieszanek bitumicznych, ze względu na jego zalety ekologiczne, ekonomiczne oraz na ostatnie regulacje prawne, regulujące kwestie gospodarowania destruktem asfaltowym.

gda

Granulator GDA

Wydawnictwo Polskie Drogi wydało również Poradnik stosowania destruktu asfaltowego autorstwa Stanisława Styka oraz Ireneusza Strugały, będący kompendium wiedzy na temat procesu użycia tego materiału w procesie budowy dróg.

poradnik stosowania destruktu asfaltowego

[2018-02-06] Spotkanie ekspertów ‚Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym’

15 lutego 2018 r. w Łodzi, w Centrum Konferencyjnym „Rubin” przy ul. Lodowej 94, odbędzie się pierwsze w tym roku kolokwium techniczne Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym. Organizatorem wydarzenia jest Polski Kongres Drogowy we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

granulator clear

Wykorzystanie destruktu asfaltowego w procesie budowy dróg będzie tematem łódzkiego spotkania praktyków branży drogownictwa i przemysłu. Wśród nich znajdą się przedstawiciele Grupy Przemysłowej PROJPRZEM – MAKRUM – Jan Borodo oraz Krzysztof Kałużny, którzy wystąpią z prelekcją Makrum, 150 lat tradycji: od remontu maszyn rolniczych do Granulatora Destruktu Asfaltowego GDA.

22196431_719994791531959_7937290475416020415_n

22309060_719994731531965_763998574393183583_n

Znaczenie przetwarzania destruktu asfaltowego wzrasta wraz z rosnącą potrzebą recyklingu w procesie budowy dróg, również w związku z pojawiającymi się regulacjami i dyrektywami, zachęcającymi do jego wykorzystania jako pełnowartościowego budulca. Do tego procesu specjaliści PROJPRZEM-MAKRUM stworzyli innowacyjną maszynę – Granulator destruktu asfaltowego GDA, o którego zaletach opowiedzą podczas spotkania.

Masa pozyskiwanego destruktu asfaltowego rośnie i będzie wzrastać w miarę zwiększania się zakresu inwestycji polegających na dostosowywaniu istniejących dróg do parametrów wyższej klasy oraz modernizacji zwiększających nośność. Destrukt jest formalnie odpadem, ale może być wykorzystywany po przetworzeniu w mieszankach mineralno-asfaltowych. W jakich proporcjach, do których warstw i na drogach jakich kategorii ruchu – to będą tematy dyskusji podczas kolokwium (Polski Kongres Drogowy).

Więcej informacji na temat spotkania dostępnych jest na stronie: http://www.nbi.com.pl/kolokwium-destrukt-asfaltowy-w-budownictwie-drogowym-15-02-2018-lodz/

[2018-02-02] Realizacja PROMStahl dla wiodącej firmy kurierskiej

Za należącą do Grupy PROJPRZEM, spółką zależną PROMStahl, realizacja projektu dla wiodącej firmy kurierskiej w Polsce.  W ich centrum dystrybucyjnym w Łodzi zamontowano szereg naszych produktów, tworząc kompleksowe systemy przeładunku.

20171213_133646

Zamówienie obejmowało pięć pomostów z najazdem 1000 mm, izolowaną platformą oraz specjalnymi uszczelkami szczotkowymi. Dwa z nich (PT) służą do rozładunku samochodów typu TIR, pozostałe trzy (PTU), dzięki dzielonemu najazdowi, dostosowane są również do mniejszych pojazdów. Oprócz pomostów zainstalowano również uszczelniające kurtyny PMV o głębokości 900 mm.

20171123_084535

W pozostałych dwudziestu ośmiu stanowiskach przeładunkowych zastosowano produkty wykonana zgodnie ze standardami klienta: mostki ręczne aluminiowe o obciążeniu 300 kg, odboje gumowe mocowane na konsolach, kurtyny piankowe PMK oraz daszki PMK-D.

20171123_084319

Stanowiska uzupełnione zostały lampami halogenowymi LED i kasetonami oznaczeniowymi.

20171123_084117

W obiekcie zamontowanych zostało również 35 bram: sześć bram ISO 40 – dokowych, jedna brama ISO 60 – wewnętrzna oraz 28 bram ISO 60. Te ostatnie charakteryzują się specjalną grubością konieczną do obniżenia współczynnika przenikania ciepła.

20171123_084413

Ta realizacja jest efektem współpracy z kolejnym dużym klientem. Realizacje dla podobnych podmiotów pozwalają spółce PROMStahl zajmować pozycją lidera techniki przeładunku w Polsce. Oferuje ona wysokiej klasy urządzenia przeładunkowe: pomosty przeładunkowe, śluzy przeładunkowe, rękawy uszczelniające, rampy mobilne, akcesoria oraz nowoczesne bramy przemysłowe. Uzyskując najwyższy standard rozwiązań nie zapomina jednocześnie o zachowaniu ich przystępnej ceny oraz szerokiego zakresu zastosowań.

[2018-01-31] Pierwszy dzień parkingów MODULO na Targach Budma

Za spółką MODULO Parking pierwszy dzień Targów BUDMA – największych targów w branży budownictwa i architektury, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak co roku wydarzenie to zgromadziło czołowych reprezentantów branży.

26904080_365721403837617_7573987851568171667_n

Już pierwszy dzień Targów okazał się sukcesem dla spółki MODULO Parking, prezentującej swoje innowacyjne automatyczne systemy parkingowe. Przedstawiciele spółki odebrali nagrodę za jedno z najlepszych stosik targowych. Stoisko o powierzchni ponad 70 m2 prezentowało odświeżoną identyfikację wizualną marki MODULO, która przypadła do gustu zarówno organizatorom, jury, jak i odwiedzającym. Na stoisku prezentowane były również oryginalne modele parkingów – typ Scissor oraz typ Slant.

27460065_368019036941187_791835624132188881_n

27332519_368019163607841_8803002647656761435_n

Otwarcie Targów przyciągnęło wielu zwiedzających. Inaugurację wydarzania uświetnili swoją obecnością m.in.:  Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński

27539980_368018630274561_6640603613315276158_n

27072528_368018063607951_781412492677806981_n

Stoisko prezentujące parkingi MODULO przez cały dzień skupiało bardzo duże zainteresowanie gości, którzy pytali dostępnych specjalistów spółki m.in. o sposób działania parkingów MODULO, zastosowanie takich rozwiązań w przydomowych garażach oraz o ideę i genezę powstania pomysłu  „parkingów przyszłości”. Wieczorem zaś, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla wystawców. Statuetka za unikatowe stoisko powędrowała w ręce Oktawiana Przybylika, Koordynatora Grupy Produktowej MODULO.

27067388_368017523608005_110378568509848460_n

27332417_368017340274690_1537601430083184623_n

Odbywające się w dniach 30 stycznia – 2 lutego w Poznaniu Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to miejsce spotkań i dyskusji dla czterech głównych grup profesjonalistów: handlowców, architektów, fachowców oraz inwestorów. BUDMA przyciąga rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim spotkaniami biznesowymi.

27072747_368018643607893_6791969012412339029_n

27459553_368018836941207_6274929590427900349_n

[2018-01-29] 150 urodziny MAKRUM – część 1: dziedzictwo Hermana Löhnerta

Rok 2018 będzie wyjątkowym czasem dla PROJPRZEM MAKRUM S.A. Urodziny obchodzić będzie najstarsza marka Grupy – MAKRUM. Pochwalić się może ona prawie 150-letnią już historią swojej działalności. Z okazji tak imponującego jubileuszu, zapraszamy na cykl poświęcony działalności MAKRUM na przestrzeni lat, wzbogacony bogatą dokumentacją fotograficzną tego czasu.

podsumowanie

historia-zmian-logo2018Początki MAKRUM sięgają roku 1868, kiedy przemysłowiec Hermann Löhnert przy ul. Podolskiej w Bydgoszczy (ówczesnym Brombergu) zakłada warsztat remontowo-usługowy zajmujący się maszynami i urządzeniami rolniczymi. Około roku 1888 przedsiębiorstwo przeniosło się do zakładu przy ul. Dworcowej 13. Tej zmianie towarzyszyła również zmiana profilu produkcyjnego – zaczęto tu produkcję maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych, m.in. młynów do przemiału cementu, rud metali i nawozów sztucznych oraz maszyn dla cukrowni i gorzelni. Produkcja ta oparta była na własnych, opatentowanych pomysłach, a produkty sprzedawano m.in. w wielu krajach Europy, Ameryce Południowej i Chinach. Pod koniec XIX w. zakład Löhnerta zatrudniał 240 robotników, którzy pracowali na bardzo dobrych, jak na ówczesne warunki, zasadach – m.in. objęci zostali opieką socjalną i otrzymali od właściciela książeczki oszczędnościowe na łączną sumę 10 tys. marek.

artykul_400x600.indd

W 1899 przy udziale Ostbank für Handel und Gewerbe z Poznania, firmę przekształcono w spółkę akcyjną. W firmie, funkcjonującej wtedy pod nazwą „Bromberger Maschinenfabrik H. Löhnert AG, Bromberg”, Herman Löhnert pełnił rolę dyrektora oraz członka zarządu.

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Na początku XX w. Löhnert zakupił teren na wschodnim obrzeżu ówczesnej Bydgoszczy przy ul. Leśnej,  z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu. W tamtym czasie, nazywanym „złotym wiekiem’ firmy, powstał tu budynek administracyjny i zaplecze techniczne, m.in. hala obróbki mechanicznej i montażu, blacharnia, kotlarnia, kuźnia, odlewnia żeliwa, siłownia z turbiną parową, stolarnia i narzędziownia oraz bocznica kolejowa doprowadzona od linii Warszawsko-Bydgoskiej. Fabryka z tradycyjną nazwą „Kugelfallmühle von Hermann Löhnert Bromberg” zatrudniała już przeszło 800 osób. Był to drugi pod względem wielkości zakład przemysłowy Bydgoszczy.

Makrum_SA_827071_Fotopolska-Eu

Fabryka Maszyn Lohnerta, źródło: Fotopolska.Eu

W okresie międzywojennym większość niemieckich pracowników fabryki opuściła kraj. Zmieniła się więc struktura zatrudnienia i dominować zaczęli polscy pracownicy. Pracowało tu ok. 540 osób, fabryka dysponowała mieszanym, niemiecko-polskim kapitałem, a jej asortyment cały czas się powiększał.

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Wielki kryzys lat 1929-1935 odbił się jednak i na działalności fabryki – zredukowała ona do minimum zarówno produkcję, jak i liczbę pracowników. W efekcie, w 1935 roku wypracowano zaledwie 2,5% obrotów w stosunku do roku 1929. W kwietniu 1932 fabryka zgłosiła upadłość. Pozostała w niej do końca 1938.

skan20180125114352_001

 

[2018-01-25] Realizacja młyna rurowego MAKRUM

MAKRUM to uznany producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego. Specjalizuje się również w projektowaniu oraz produkcji ciężkich konstrukcji stalowych. Jedną z ostatnich ważnych realizacji tego segmentu działalności PROJPRZEM MAKRUM S.A., był młyn rurowy.

2

Młyny są jednym ze sztandarowych produktów, z których bydgoska firma produkcyjna znana jest już od 150 lat. Praca z tego typu maszynami jest specjalnością MAKRUM, które posiada unikatową w skali kraju infrastrukturę, pozwalającą pracować na tak dużych konstrukcjach. Oprócz młynów sztandarowymi produktami marki są kruszarki i suszarnie, a także nowoczesne propozycje łączące funkcje tradycyjnych maszyn z potrzebną w obecnych czasach innowacją. Przykładem takiego produktu jest na przykład granulator destruktu asfaltowego.

1

Młyny rurowe są grupą produktów przeznaczoną do mielenia rudy dla przemysłu chemicznego oraz przemysłu związanego z metalami nieżelaznymi. Młyny rurowe znajdują również zastosowanie do mielenia kamienia wapiennego, piasków oraz wielu innych materiałów. W zależności od wymagań klienta młyn, może być dostosowany do jego profilu produkcji.

5

Prezentujemy zdjęcia z realizacji młyna dla polskiego klienta. Tuż przed świętami specjaliści MAKRUM nie zwalniali tempa, kończąc również podobną realizację projektu w czeskiej Ostrawie, gdzie do eksploatacji oddano właśnie młyn rurowy. Młyn z wykładziną gumową będzie służył do mielenia na mokro piasku w zakładach producenta betonów komórkowych.

Czy wiecie, że zanim młyn zacznie właściwie pracować należy wykonać „próby ruchowe”? U klienta produkującego beton komórkowy wykonaliśmy już dwie takie próby. W pierwszym etapie młyn pracował 24 godziny bez obciążenia. W drugim natomiast, wypełnienie wynosiło 25%. Każda próba to sprawdzenie poprawności parametrów młyna, potwierdzające profesjonalizm producenta i fakt, że o każdy realizowany projekt dba on kompleksowo.

3

 

[2018-01-23] Produkty PROMStahl w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu

Zakończono kolejną dużą realizację segmentu systemów przeładunkowych Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pomosty przeładunkowe, bramy, kurtyny uszczelniające oraz szereg akcesoriów, jej spółka zależna PROMStahl Sp. z o.o., dostarczyła do SSE w Mielcu.

mielec6

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu zamontowanych zostało 6 stanowisk przeładunkowych, składających się z bramy ISO 40, pomostów PT, kurtyn uszczelniających PMV, odbojów PGF oraz naprowadzaczy PEF. Zwiększając nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo pracy, dostarczyliśmy również lampy halogenowe LED, kasetony z numeracją oraz sygnalizatory świetlne LED umieszczone przy każdym doku.

mielec3

System ISO, który został zastosowany w tej realizacji, redukuje utratę ciepła przy procesie przeładunku. Rozwiązanie to polega na zamontowaniu pomostu w specjalnie wykonanym gnieździe, dzięki któremu nie ma możliwości przedostania się niechcianego powietrza.

mielec

System wymaga zastosowania pomostu PT z najazdem 1000 mmm. Taka długość najazdu jest konieczna ze względu na to, iż pomost jest cofnięty w głąb hali, a od placu przeładunkowego oddziela go brama segmentowa. Pod pomostem znajduje się izolacja z płyty warstwowej o grubości 60 mm.

mielec4

W każdej bramie dokowej znajduje się system zasilania awaryjnego UPS, który jest zsynchronizowany z instalacją przeciwpożarową.

Oprócz bram ISO, PROMStahl zamontował dwie bramy wjazdowe. Wszystkie posiadają specjalne kontraktony, podłączone do systemu informującego, czy brama jest otwarta, czy zamknięta.

mielec8

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PROJPRZEM MAKRUM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH. Specjalnością tych firm jest  technika przeładunkowa, obejmująca takie produkty jak pomosty przeładunkowe, kurtyny uszczelniające, odboje, naprowadzacze oraz różnego rodzaju  bramy przemysłowe. Produkcja pomostów wraz z akcesoriami realizowana jest w nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryce w Koronowie k. Bydgoszczy, a dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 30 krajów.

prom_start

[2018-01-19] Zobacz automatyczne systemy parkingowe MODULO na Targach Budma 2018

BUDMA to największe targi w branży budownictwa i architektury organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Corocznie gromadzą czołowych polskich reprezentantów tej branży. W tym gronie nie może zabraknąć również spółek Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Znalezione obrazy dla zapytania budma 2018

Odbywające się w dniach 30 stycznia – 2 lutego w Poznaniu Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to miejsce spotkań i dyskusji dla czterech głównych grup profesjonalistów: handlowców, architektów, fachowców oraz inwestorów. BUDMA przyciąga rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim spotkaniami biznesowymi.

W tym roku na Targach zaprezentuje się spółka MODULO Parking, producent innowacyjnych, automatycznych systemów parkingowych. Jej stoisko o powierzchni ponad 70 m2, przez wszystkie dni targowe, dostępne będzie dla zwiedzających w hali nr 5 pod numerem 26. Automatyczne systemy parkingowe MODULO tradycyjnie już podziwiać można na wszystkich najważniejszych imprezach i targach branżowych w Polsce i za granicą. Nadchodzące Targi Budma będą już drugą z rzędu prezentacją MODULO podczas tego cyklicznego wydarzenia. Tak nasze stoisko prezentowało się w minionym roku:

16603031_244110402665385_277209412214978687_n

IMG_7207

MODULO Parking będzie prezentować nowoczesne automatyczne systemy parkingowe, które z roku na rok zyskują nowych nabywców na polskim i zagranicznym rynku. Przy okazji spółka oficjalnie zaprezentuje nową identyfikację wizualną marki. Na stoisku goście Targów zobaczyć będą mogli m. in. system MODULO Scissor oraz MODULO Slant. Od specjalistów spółki dowiedzą się jakie są zalety automatycznych systemów parkingowych oraz jakim grupom klientów polecane są poszczególne modele.

Modulo_Logo

Tego typu targi to dla obu spółek doskonała szansa na promocję oferowanych produktów, trafienie w istotne grupy docelowe ich odbiorców, jak również na edukację i wymianę opinii ze specjalistami branży. Reprezentanci MODULO Parking chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania związane z prezentowanymi urządzeniami i ich zastosowaniem w branży budowlanej.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 26 w pawilonie piątym.

Więcej o targach: www.budma.pl