Systemy przeładunkowe są głównym produktem eksportowym Grupy Przemysłowej PJP Makrum. Sprzedaż na czołowe rynki zagraniczne odbywa się ze spółek Promstahl Gmbh z siedzibą w Niemczech oraz Promstahl Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pozostałe zaś kierunki eksportu to przestrzeń, którą zajmuje się wyspecjalizowany dział eksportu polskiej spółki Promstahl Sp. z o.o.

Lider branży systemów przeładunkowych

PJP Makrum S.A. oferuje swoje produkty pod marką Promstahl w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach. W Europie systemy przeładunkowe Promstahl należą do grupy najchętniej wybieranych przez klientów specjalistycznych rozwiązań techniki przeładunku. Plasuje to producenta PJP Makrum w europejskiej czołówce producentów tej branży.

Systemy przeładunkowe są czołowym produktem eksportowym Grupy Przemysłowej PJP Makrum, a marka Promstahl od lat jest uznanym i rozpoznawalnym producentem przeładunków na wielu rynkach zagranicznych. Naszym kapitałem jest zaufanie jakim darzą nas nasi klienci – mówi Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum, grupy spółek przemysłowych do których należy Promstahl.

Przede wszystkim eksport

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. sprzedaż na rynku krajowym charakteryzowała się delikatnym wzrostem o 1,2%, do poziomu 14,7 mln PLN. Bardziej imponujące wzrosty zanotowano na rynkach eksportowych, gdzie trafia zdecydowana większość systemów przeładunkowych marki Promstahl. We wspomnianym okresie było to aż 86,4% wolumenu. Największym rynkiem zbytu jest rynek niemiecki. Sprzedaż wzrosła tu o 6,2%, do poziomu 36,6 mln PLN. Na rynku francuskim nastąpił wzrost o 19,6%, do poziomu 21,8 mln PLN. Znaczący wzrost wartości sprzedaży o 201,9%, do poziomu 5,5 mln PLN, odnotowano na rynku brytyjskim, co jest efektem działalności najnowszej spółki związanej z marką – Promstahl Ltd. Przez ostatnie 20 lat sprzedaż na rynek ten prowadzona była z oddziałów niemieckiego i polskiego, jednak start brytyjskiego oddziału w 2020 roku zdecydowanie ożywił sprzedaż na wyspach i ma przed sobą ciągle duży potencjał.

Lider w Niemczech

Brytyjski oddział planuje rozwój na wzór lidera sprzedaży marki – niemieckiej spółki Promstahl GmbH, która sprzedaje systemy przeładunkowe od 2007 roku. Największą aktywność notuje ona oczywiście w rodzimym kraju, gdzie występuje bezpośrednio jako generalny wykonawca, a także posiada dużą sieć dystrybutorów. Oprócz bogatej oferty techniki przeładunku, oferuje tu produkty komplementarne, części zamienne oraz usługi serwisowe. Następnym pod względem ważności rynkiem jest dla Promstahlu GmbH Francja, która bardzo rozwinęła się w tym roku. Rynkami na których aktywna jest ta spółka są również Dania, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Austria czy Norwegia.

Sytuacja na rynku przeładunków

Wpływ wydarzeń z ostatniego roku sprawił, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenia znacząco wrosło. Pandemia w wielu obszarach wymusiła zmiany w zrachowaniach konsumentów, powodując niespotykany dotąd wzrost wolumenu zakupów online. Silny rozwój sektora e-commerce oraz wielu obszarów sektora logistycznego, w tym rynku powierzchni magazynowych, spowodował w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na solidne systemy przeładunkowe.

Oczekuje się, że te czynniki spowodują dalszy wzrost rynku systemów przeładunkowych w kolejnych latach. Trend zakupów online będzie rósł wraz ze wzrostem integracji Internetu w krajach wschodzących. Wzrasta także dochód rozporządzalny i standard życia konsumentów. W związku z tym rozwój sektora e-commerce nadal będzie pobudzał i ostatecznie napędzał wzrost sektora przeładunków na wielu zagranicznych rynkach. Dodatkowo w wielu opracowaniach branżowych, specjaliści wskazują, że wykorzystanie ramp przeładunkowych wzrośnie z powodu rozwoju handlu morskiego i działalności portowej w Europie.

Systemy przeładunkowe z Polski

Główne kierunki sprzedaży Promstahl Sp. z o.o. w 2021 roku to Węgry, Czechy, Rumunia, Włochy, Szwecja. Do odległych ale perspektywicznych rynków na których dział eksportu odnotował już sprzedaż należą zaś Egipt, Izrael, Australia, Kanada, Malezja. Opisana sytuacja rynku sprawia, że nastroje na obsługiwanych przez dział eksportu PJP Makrum rynkach są pozytywne i po nieco słabszym okresie, sprzedaż przeładunków powróciła na ścieżkę wzrostu.

 „W nadchodzących okresach, w związku z nienotowaną jak dotąd ilością zamówień produkcyjnych, Grupa oczekuje istotnego przyspieszenia tempa wzrostu przychodów w segmencie przeładunków” – mówi prezes Piotr Szczeblewski.

Zwiększony poziom realizacji będzie możliwy dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Koronowie k/Bydgoszczy, gdzie powstają produkty Promstahl. Dobiega ona końca, a korzyści jakie popłyną ze zrealizowanej inwestycji w rozbudowę zakładu to zwiększenie mocy produkcyjnych, skrócenie czasu wytwarzania, wzrost wydajności i redukcja kosztów produkcji.

O aktywnościach Projprzem Budownictwo w Poznaniu i Wielkopolsce
Listopadowy newsletter spółki PJP MAKRUM