Przedstawiamy prezentację inwestorską najważniejszych wartości i informacji ze sprawozdania PJP Makrum za I półrocze 2020 r.:

 

 

Video - jak przystosowano zakład produkcyjny PJP Makrum do nowych wytycznych?
Omówienie wyników za I półrocze 2020 r. – podcast 01 PJP Makrum S.A.