8 października PJP Makrum poinformowało raportem bieżącym o otrzymaniu informacji o wyborze przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. oferty Konsorcjum z udziałem jej oraz spółki zależnej, na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. dokonał wyboru konsorcjum z udziałem spółek zależnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE: Atrem S.A. jako lidera konsorcjum oraz PJP MAKRUM S.A. i Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą “Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Goleniowie, rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie i budowy Tłoczni Gazu w Gustorzynie” w części dotyczącej rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Wartość udziału PJP Makrum S.A. oraz Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 85.299.000,00 zł netto. O zawarciu właściwej umowy spółka poinformuje również drogą raportu bieżącego.

PROMStahl GmbH – o naszej działalności w Niemczech – podcast 04 PJP Makrum S.A.
Wypłata dywidendy w PJP Makrum i GK IMMOBILE