W fabryce PROJPRZEM MAKRUM, specjaliści MAKRUM, marki reprezentującej sektor maszynowy Grupy Przemysłowej, odbyły się testy wysięgników hydraulicznych – kolejnego projektu realizowanego na zlecenie zagranicznego klienta. Tą realizacją Makrum ponownie powraca do działalności dla branży offshore.

Wysięgniki hydrauliczne będą pracowały na platformie wiertniczej. Ich zadaniem będzie rozdzielenie, przeniesienie i ustawienie pierścieni napinacza i cylindrów DAT z powrotem na pokładzie. Sterowane radiowo manipulatory powinny podążać za ruchami unoszącej się na wodzie platformy. Prototypowa konstrukcja zaprojektowana jest tak, aby w przypadku przeciążenia siłami zewnętrznymi wyłączyć się, nie powodując uszkodzeń cylindrów DAT i pierścieni napinających.

Offshore to gałąź przemysłu związana z eksploatacją dna morskiego przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Obejmuje zarówno produkcję, jak i eksploatację obiektów służących do prac podwodnych, a także budowę i eksploatacje turbin wiatrowych znajdujących się na morzu oraz budowę i eksploatację rurociągów. Produkcja dla tego sektora stanowiła historycznie duży udział w projektach MAKRUM, w ostatnich latach zmniejszając swoją skalę na rzecz flagowych produktów tej marki – znanych na całym świecie maszyn krusząco-mielących MAKRUM.

Klienci wracają po kolejne Granulatory Destruktu Asfaltowego Makrum
Lipcowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM