– Prace nad Granulatorem Destruktu Asfaltowego GDA rozpoczęliśmy właściwie na prośbę klientów, którzy o takie urządzenie często pytali – mówi prezes PROJPRZEM MAKRUM S.A. Piotr Szczeblewski.  Ta nowoczesna maszyna może okazać się idealnym rozwiązaniem na problemy z ponownym wykorzystaniem destruktu, które w branży budownictwa drogowego są ostatnimi czasy głośno wyrażane.

W MAKRUM koncepcja stworzenia urządzenia narodziła się znacznie wcześniej, niż rozpoczęły się prace konstruktorskie. Pierwszym etapem było dokładne zbadanie rynku, które trwało blisko pół roku. Jego analiza przyniosła dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, można było zaobserwować sukcesywny trend wzrostowy udziału granulatu w tworzeniu nowych mieszanek bitumicznych. Po drugie, brakowało specjalistycznej maszyny przeznaczonej do rozdrabniania destruktu asfaltowego, z którym kruszarki sobie nie radziły. – Wiedzieliśmy, że musimy skonstruować takie urządzenie, które nie będzie kruszyć minerałów, ale je od siebie oddzielać – mówi Główny Projektant MAKRUM Dariusz Modrzyński.  – Drugim wyzwaniem, przed którym stanął nasz zespół było spowodowanie, aby praca maszyny była płynna. W kruszarkach bardzo często lepiszcze, z powodu wysokiej temperatury, staje się lepkie i przywiera do maszyny, co powoduje niechciane przestoje – dodaje.

Koncepcja powstania Granulatora Destruktu Asfaltowego GDA jest również odpowiedzią na konieczność poszukiwania ekologicznych rozwiązań w każdej dziedzinie naszego życia. Jeśli tak bardzo dbamy o to, aby niepotrzebnie nie zużywać plastikowych reklamówek, ponownie wykorzystywać różne tworzywa, czy produkować ekologiczne opakowania, naturalne wydaje się wdrażanie podobnych rozwiązań w branży budownictwa drogowego. Tym bardziej, jeśli uzmysłowimy sobie skalę problemu. Z jednej strony, ogromna ilość inwestycji znacząco poprawia i rozwija infrastrukturę, co przekłada się na wyższy komfort naszego życia, podróżowania czy codziennego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Z drugiej zaś strony, w zastraszającym tempie kurczą się zasoby kruszyw. Odpowiedzią może być właśnie recykling, obecny w wielu innych obszarach funkcjonowania człowieka. Recykling w budownictwie drogowym, to również szeroko rozumiana polityka państwa, poszczególne rozporządzenia czy normy techniczne, regulujące wtórne wykorzystanie materiałów.

GDA to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Przechowywanie destruktu wiąże się z określonymi kosztami, których możemy uniknąć, ponownie go wykorzystując. Znacząco zmniejsza się również koszt wyprodukowania samej mieszanki mineralno-asfaltowej. Poprzez udział w niej destruktu, możemy zauważyć oszczędności już na początku realizowanego projektu. Ekonomiczny w użytkowaniu jest również sam GDA, umożliwiający pracę w każdej temperaturze.

Pozyskiwanie destruktu może odbywać się na dwa sposoby: poprzez frezowanie bądź rozbiórkę przy pomocy koparek czy młotów. Kluczem w procesie pozyskania granulatu jest odpowiednie przetworzenie destruktu. Granulator Destruktu Asfaltowego GDA występuje w różnych wersjach, uzależnionych od konkretnych potrzeb produkcyjnych: zaczynając od samej maszyny, przez zestaw z ramą przewoźną, koszem zasypowym i taśmociągiem oraz koszem zasypowym i przesiewaczem. – GDA umożliwia uzyskanie granulatu o parametrach umożliwiających jego ponowne wykorzystanie w większej ilości w stosunku do innych stosowanych maszyn kruszących. Co ważne, nie niszczy przy tym pierwotnych ziaren kruszyw – mówi Kierownik Działu Konstruktorskiego Jacek Korzeniewski.

Potwierdzają to wyniki badań w odniesieniu do normy PN-EN 13108-8:2016-07: granulacja do pożądanej frakcji odbywa się przy minimalnym stopniu rozdrobnienia pierwotnego kruszywa. Zaobserwować można również śladowy wzrost frakcji pyłów.

– W Polsce powoli kończy się proces wielkich, realizowanych przez lata inwestycji: budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu – stwierdza prezes PROJPRZEM MAKRUM S.A. Piotr Szczeblewski. – Przed nami jednak kolejny ważny etap: wymiana nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Jesteśmy przekonani, że GDA może ułatwić i usprawnić ten proces – dodaje.

Innowacyjny Granulator Destruktu Asfaltowego GDA MAKRUM dostarczyło firmie PBI WMB Sp z o.o., prowadzącą działalność w województwie podkarpackim , lubelskim i świętokrzyskim, zarządzanej przez Dyrektora Infrastruktury Zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych Błażeja Haręzę.

Produkujemy mieszanki mineralno-asfaltowe dla budownictwa drogowego. Byliśmy jednym z pierwszych klientów, którzy zdecydowali się nabyć Granulator Destruktu Asfaltowego GDA – mówi Błażej Haręza. – Maszyna została spersonalizowana według moich konkretnych wytycznych i wymagań technologicznych. Co najważniejsze, GDA pozwala uzyskać jednorodny materiał. Jego zakup okazał się na tyle trafną inwestycją, że zarząd PBI WMB Sp z o.o. udzielił zgody na zakup kolejnego. I myślę, że na dwóch się nie skończy – dodaje.

źródło: http://makrum.pl/pl/blog-makrum/gda-innowacyjna-maszyna-dla-budownictwa-drogowego/

Automatyczna makieta systemu parkingowego MODULO Twin
150 urodziny MAKRUM - część 3: powstanie Grupy PROJPRZEM MAKRUM S.A.