27 listopada 2017 roku, spółka PROJPRZEM S.A. dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją strategii spółki PROJPRZEM na lata 2018-22:

Omówienie jej założeń, zarejestrowane podczas konferencji w Centrum Inwestora GPW w Warszawie, dnia 27 listopada 2017 r., prezentujemy poniżej:

Strategię podzielono na trzy części, które wyróżnia horyzont czasowy realizacji celów. Wyróżniono cele krótkoterminowe do zrealizowania w roku 2018; cele średnioterminowe na okres od 2018 do 2020 roku oraz cele długoterminowe do zrealizowania do 2022 roku.

Celami operacyjnymi spółki do 2020 r. są: ekspansja geograficzna realizowane poprzez zagraniczne centra montażowo-serwisowe, poprawienie marży dzięki koncentracji na rozwoju produktów własnych, przekroczenie 100 mln zł rocznego przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przeniesienie zakładu produkcyjnego MAKRUM do Koronowa, celem optymalizacji kosztów i wzrostu wydajności produkcji.

Jako cele operacyjne realizowane do 2022 r. wymieniono: dalszy rozwój sieci sprzedażowo-montażowej, dalsza ekspansja geograficzna sprzedaży produktów własnych, rozszerzanie portfolio produktów przemysłowych dzięki akwizycjom i dojście do poziomu 200 mln zł przychodów segmentu budownictwa przemysłowego.

Celem na 2020 r. jest osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 321 mln zł. W 2022 przychody dla wszystkich segmentów działalności mają wynieść 445 mln zł.

W zakresie budownictwa przemysłowego spółka chce koncentrować się na projektach o wartości ok. 30 mln zł z perspektywą wypracowania wyższych marż. W segmencie maszyn i konstrukcji stalowych spółka zakłada koncentrację na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych oraz ograniczenie działalności usługowej na cudzej dokumentacji. W segmencie systemy przeładunkowe z kolei, spółka oprze się na ekspansji geograficznej,  wzroście efektywności produkcji oraz budowie lokalnych sieci montażowo-serwisowych na nowych rynkach.

900A1001

PROJPRZEM MAKRUM S.A. - zmiana nazwy spółki
Transmisja konfernecji wynikowej/ omawiającej Strategię na lata 2018-22