[2017-09-04] Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.09.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM S.A. odbędzie się dnia 28 września 2017 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy, w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. W jego trakcie dyskutowane będą m.in. uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż Zakładu w Sępólnie Krajeńskim, połączenia Spółki ze spółką zależną Makrum Project Management czy upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Kopia shutterstock_46380523

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy PROJPRZEM oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem spółki; chcące bliżej poznać jej biznes, bądź plany zarządu na najbliższą przyszłość.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA) odbędzie się dnia 28 września 2017 r., o godz. 11:00 w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim;
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
7. Dokonanie zmian w Statucie Spółki, w tym upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
8. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu;
9. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
10. Przyjecie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA, ich uzasadnienia oraz treść proponowanego tekstu jednolitego Statutu

900A0437