Archiwa tagu: Makrum Project Management

[2017-10-10] Kolejna realizacja Granulatora Destruktu Asfaltowego

Granulator destruktu asfaltowego jest jednym z produktów wprowadzonych na rynek w ramach poszerzania zakresu produktów własnych spółki MAKRUM Project Management. Jest to rewolucyjna maszyna, służąca do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni.

22196431_719994791531959_7937290475416020415_n

MAKRUM Project Management sfinalizowało kolejne zamówienie na jeden ze swoich najnowszych produktów – granulator destruktu asfaltowego. Jest to produkt cieszący się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem i zdobywający takie branżowe wyróżnienia jak np. Medal targów budownictwa drogowego AUTOSTRADA 2016. Tym razem granulator trafił do Klienta w województwie świętokrzyskim w wersji po liftingu – wykorzystano w nim nowy typ okładzin do drobnego granulowania poniżej 12 mm. Aby nie przerywać produkcji w fabryce klienta, zespół inżynierów MAKRUM instalował nową maszynę w przerwie technologicznej, nawet pod osłoną nocy.

22196099_719994724865299_68139689155983580_n 22196302_719994728198632_2841066247366347654_n

Granulator destruktu asfaltowego to unikalna, nowoczesna i pro-ekologiczna kruszarka do frezowiny asfaltowej. Charakteryzuje się ona wysoką wydajnością i niską energochłonnością. Nowoczesna technologia i wykorzystanie wyselekcjonowanych, specjalnie zaprojektowanych podzespołów gwarantuje pracę w każdej temperaturze i warunkach pogodowych. Urządzenie to zostało zaprojektowane wg. najnowszych trendów materiałowych, zapewniając maksymalnie długie cykle używania części eksploatacyjnych oraz pozostawiając dużą ergonomię podczas użytkowania i serwisowania. Dodatkowym atutem granulatora destruktu asfaltowego jest pełna regulacja szczelin i nastaw walców pozwalająca na uzyskiwanie pożądanego granulatu asfaltowego. Granulator Destruktu Asfaltowego ma budowę modułową. Dzięki temu może być elementem linii produkcyjnej granulatu, zarówno w wersji stacjonarnej jak i na platformach mobilnych. Maszyna jest odpowiedzią na najnowsze wyzwania stawiane w przedmiocie modernizacji infrastruktury drogowej i nieustannie zaostrzających się norm ekologicznych.

22309060_719994731531965_763998574393183583_n

Poniższy film obrazuje schemat działania tej innowacyjnej maszyny:

Granulator był jedną z maszyn prezentowanych przez MAKRUM podczas XXIV Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO, które odbyło się w Kielcach na początku października.

22291252_721610184703753_6888964669386278004_o 22310272_721610228037082_5525262921945749503_n

[2017-08-16] MAKRUM Project Management spółką zależną PROJPRZEM S.A.

Z końcem pierwszego kwartału 2017 roku, spółka MAKRUM Project Management Sp. z o.o. stała się spółką zależną od PROJPRZEM S.A. Zarząd Spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści, m.in. zachodzące pomiędzy obojgiem pomiotów synergie organizacyjne, kosztowe oraz potencjał rynkowy, produkcyjny i kadrowy.

pjp

 makrum

W dniu 23.03.2017 r. spółka PROJPRZEM S.A. zawarła ze spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. umowę zbycia udziałów, na podstawie której Spółka nabyła wszystkie 23.716 udziały w spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Spółka MAKRUM to posiadający ponad 150-letnie doświadczenie renomowany producent  maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego, m.in. kruszarek, młynów i suszarni.  Główna siedziba spółki mieści się w Bydgoszczy, a oddział Makrum Project Management, zajmujący się obsługą sektora górnictwa odkrywkowego, w Koninie.

Kilka lat temu spółka Makrum przeszła udaną restrukturyzacje produkcyjną, która doprowadziła do drastycznego spadku jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbyło się to głównie dzięki outsourcingowi niektórych procesów produkcyjnych. Ten proces został przeprowadzony przez obecny zarząd PROJPRZEM S.A., który podobne działania wdroży również w tej spółce, zmierzając do jej równie sukcesywnej reorganizacji.

DPP_0005 bez produkcja

Zarząd podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści z tytułu przejęcia przez spółkę 100% udziałów MAKRUM Project Management Sp. z o.o., które są widoczne na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich oparta jest na sumowaniu potencjału rynkowego, produkcyjnego i kadrowego obu podmiotów. Druga opiera się na możliwych do osiągnięciach synergiach organizacyjnych i kosztowych.

W szczególności zwrócono uwagę na nowe możliwości rozwoju Spółki obejmujące:

- zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w wyniku rozszerzenia palety sprzedażowej o nowe obszary w segmencie przemysłowym;

- pozyskanie szerokiej bazy klientów MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z sektorów z którymi spółkę łączą wieloletnie współprace i doświadczenie, a z którymi dotychczas nie współpracowały spółki Grupy PROJPRZEM. W szczególności mowa tu o sektorach takich jak: wydobycie surowców mineralnych i hutnictwo, chemicznego i cementowego, papierniczego i cukrownictwa, produkcji maszyn dla przemysłu samochodowego, energetyki i wydobycia węgla brunatnego, offshore i marine, czy produkcji specjalistycznych dźwigów,

- pozyskanie nowych kompetencji produkcyjnych związanych z ciężkimi konstrukcjami maszyn i wielkogabarytową obróbką mechaniczną;

- pozyskanie doświadczonego zespołu project managerów, komplementarnego do zespołu Spółki oraz sprawnej kadry managerskiej,

- pozyskanie doświadczonych kooperantów, dzięki którym jest możliwa obniżka jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych,

- stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania posiadanych przez Spółkę aktywów przemysłowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych oraz części konstrukcji stalowych wytwarzanych przez Spółkę i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Wspólna praca obu spółek umożliwi wzrost sprzedaży zarówno systemów przeładunkowych, jak i automatycznych systemów parkingowych.

Ponadto transakcja ta porządkuję strukturę Grupy Kapitałowej IMMOBILE, której spółką zależną od listopada minionego roku pozostaje PROJPRZEM. Przeniesienie bezpośredniej zależności MAKRUM, czyli głównej spółki przemysłowej Grupy pod spółkę PROJPRZEM ujednoliciło organizację i strukturę działalności przemysłowej całej Grupy.

struktura 2017ok

Skutki transakcji nabycia udziałów Makrum Project Management Sp. z o.o. zostały rozliczone i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z zasadami przewidzianymi w MSSF 3 dla połączeń biznesowych. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji rozliczenie księgowe transakcji nie zostało zakończone. Proces wyceny i ujmowania pozycji ujętych w sposób tymczasowy zostanie zakończony do końca 2017 roku.