Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. dokonała publikacji sprawozdania finansowego 3Q2019. Notowana na GPW od 1999 roku spółka, w samym trzecim kwartale zanotowała dobre wyniki, lecz gorsze pierwsze półrocze rzutuje negatywnie na sprawozdanie w ujęciu dziewięciu miesięcy bieżącego roku.

Skonsolidowane przychody za 9 miesięcy wyniosły 174,2 mln zł, zysk netto 1,9 mln, a EBITDA 6,7 mln. Wszystkie te wartości w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego charakteryzował spadek. Negatywny wpływ na obraz trzech kwartałów miało pierwsze półrocze.

W samym trzecim kwartale spółka zgodnie z zapowiedziami zarządu poprawiła wyniki, uprawdopodabniając pozytywne zakończenie roku 2019. Przychody trzeciego kwartału wyniosły 71,9 mln zł, względem 53,9 mln w drugim kwartale i 48,4 mln w pierwszym. Zysk netto osiągnął 1,1 mln, względem kolejno 0,6 i 0,3 mln zł.

Rok 2019 zaczęliśmy od niesprzyjających wyników za pierwsze trzy miesiące. Poprawiamy je sukcesywnie w kolejnych kwartałach. Ostatni okres roku powinien charakteryzować się jeszcze lepszymi wynikami, ze względu na zakontraktowane już umowy. W wynikach odbiła się cykliczność realizacji, szczególnie widoczna w obszarze budownictwa przemysłowego” – powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Kolejny okres zakończył się wzrostem w segmencie systemów przeładunkowych – produktu który w raportowanym okresie odpowiedzialny był za 58,4% przychodów całej Grupy Projprzem Makrum.  Przychody w 9 miesiącach bieżącego roku wzrosły tu o 14,7%, do poziomu 104, 2 mln zł. Sprzedaż eksportowa w segmencie wzrosła o 18,2%.

Sprzedaż systemów przeładunkowych w związku z boomem w e-commerce i rozwojem rynku magazynowego, nieprzerwanie rośnie.  Dalsze perspektywy są tu również optymistyczne, w związku z powiększeniem potencjału produkcyjnego, który odnotujemy po zakończeniu inwestycji w zakład produkcyjny spółki” – deklaruje Szczeblewski.

Skokowy wzrost sprzedaży zanotowały systemy parkingowe MODULO (+67% r/r), które w raporcie zaprezentowano w segmencie konstrukcji stalowych. Całościowo nie odnotował on jednak wzrostu, przez niższą sprzedaż tradycyjnych maszyn krusząco-mielących Makrum, które również ujęto w tym segmencie.

Spadek przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego w stosunku do analogicznego okresu 2018 o 34%, wynika z cykliczność realizacji zawartych kontraktów. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. Na koniec 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu, w związku z nowymi kontraktami, których zakończenie przewidywane jest na koniec roku.

Relacja z czatu inwestorskiego z PROJPRZEM MAKRUM
Czat inwestorski z Prezesem PROJPRZEM MAKRUM i Strefą Inwestorów!