[2017-09-28] Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Za spółką PROJPRZEM S.A. drugie w tym roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spotkanie odbyło się 28 września 2017 r. o godzinie 11, w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy.

900A1396

Walne Zgromadzenie obradowało pod przewodnictwem prowadzącego WZA, a zarazem Członka Rady Nadzorczej spółki, mec. Marcina Marczuka. Jedną z głównych uchwał Zgromadzenie było wyrażenie zgody na sprzedaż nierentownego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim na rzecz Eggersmann Polska Sp. z o.o.

1

Istotną była również zgoda na połączenie spółek PROJPRZEM S.A. oraz MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Uprzednio Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia tych spółek w raportach bieżących nr 38/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. oraz nr 41/2017 z dnia 15 września 2017 r. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. Wraz z połączeniem spółka zmieni nazwę na PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia wynikały głównie z następstw omawianego połączenia.

Pełen tekst uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.09.2017

900A1413

Akcjonariuszom którzy wzięli udział w spotkaniu dziękujemy za zaangażowanie i obecność na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. Wszystkich akcjonariuszy którzy nie mieli możliwości spotkać się z nami tym razem,  zapraszamy do udziału w kolejnych WZA.