Archiwa tagu: Makrum

[2018-02-06] Spotkanie ekspertów ‚Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym’

15 lutego 2018 r. w Łodzi, w Centrum Konferencyjnym „Rubin” przy ul. Lodowej 94, odbędzie się pierwsze w tym roku kolokwium techniczne Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym. Organizatorem wydarzenia jest Polski Kongres Drogowy we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

granulator clear

Wykorzystanie destruktu asfaltowego w procesie budowy dróg będzie tematem łódzkiego spotkania praktyków branży drogownictwa i przemysłu. Wśród nich znajdą się przedstawiciele Grupy Przemysłowej PROJPRZEM – MAKRUM – Jan Borodo oraz Krzysztof Kałużny, którzy wystąpią z prelekcją Makrum, 150 lat tradycji: od remontu maszyn rolniczych do Granulatora Destruktu Asfaltowego GDA.

22196431_719994791531959_7937290475416020415_n

22309060_719994731531965_763998574393183583_n

Znaczenie przetwarzania destruktu asfaltowego wzrasta wraz z rosnącą potrzebą recyklingu w procesie budowy dróg, również w związku z pojawiającymi się regulacjami i dyrektywami, zachęcającymi do jego wykorzystania jako pełnowartościowego budulca. Do tego procesu specjaliści PROJPRZEM-MAKRUM stworzyli innowacyjną maszynę – Granulator destruktu asfaltowego GDA, o którego zaletach opowiedzą podczas spotkania.

Masa pozyskiwanego destruktu asfaltowego rośnie i będzie wzrastać w miarę zwiększania się zakresu inwestycji polegających na dostosowywaniu istniejących dróg do parametrów wyższej klasy oraz modernizacji zwiększających nośność. Destrukt jest formalnie odpadem, ale może być wykorzystywany po przetworzeniu w mieszankach mineralno-asfaltowych. W jakich proporcjach, do których warstw i na drogach jakich kategorii ruchu – to będą tematy dyskusji podczas kolokwium (Polski Kongres Drogowy).

Więcej informacji na temat spotkania dostępnych jest na stronie: http://www.nbi.com.pl/kolokwium-destrukt-asfaltowy-w-budownictwie-drogowym-15-02-2018-lodz/

[2018-01-29] 150 urodziny MAKRUM – część 1: dziedzictwo Hermana Löhnerta

Rok 2018 będzie wyjątkowym czasem dla PROJPRZEM MAKRUM S.A. Urodziny obchodzić będzie najstarsza marka Grupy – MAKRUM. Pochwalić się może ona prawie 150-letnią już historią swojej działalności. Z okazji tak imponującego jubileuszu, zapraszamy na cykl poświęcony działalności MAKRUM na przestrzeni lat, wzbogacony bogatą dokumentacją fotograficzną tego czasu.

podsumowanie

historia-zmian-logo2018Początki MAKRUM sięgają roku 1868, kiedy przemysłowiec Hermann Löhnert przy ul. Podolskiej w Bydgoszczy (ówczesnym Brombergu) zakłada warsztat remontowo-usługowy zajmujący się maszynami i urządzeniami rolniczymi. Około roku 1888 przedsiębiorstwo przeniosło się do zakładu przy ul. Dworcowej 13. Tej zmianie towarzyszyła również zmiana profilu produkcyjnego – zaczęto tu produkcję maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych, m.in. młynów do przemiału cementu, rud metali i nawozów sztucznych oraz maszyn dla cukrowni i gorzelni. Produkcja ta oparta była na własnych, opatentowanych pomysłach, a produkty sprzedawano m.in. w wielu krajach Europy, Ameryce Południowej i Chinach. Pod koniec XIX w. zakład Löhnerta zatrudniał 240 robotników, którzy pracowali na bardzo dobrych, jak na ówczesne warunki, zasadach – m.in. objęci zostali opieką socjalną i otrzymali od właściciela książeczki oszczędnościowe na łączną sumę 10 tys. marek.

artykul_400x600.indd

W 1899 przy udziale Ostbank für Handel und Gewerbe z Poznania, firmę przekształcono w spółkę akcyjną. W firmie, funkcjonującej wtedy pod nazwą „Bromberger Maschinenfabrik H. Löhnert AG, Bromberg”, Herman Löhnert pełnił rolę dyrektora oraz członka zarządu.

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Lata 1911-1913 , Hala z szyldem Hermann Löhnert

Na początku XX w. Löhnert zakupił teren na wschodnim obrzeżu ówczesnej Bydgoszczy przy ul. Leśnej,  z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu. W tamtym czasie, nazywanym „złotym wiekiem’ firmy, powstał tu budynek administracyjny i zaplecze techniczne, m.in. hala obróbki mechanicznej i montażu, blacharnia, kotlarnia, kuźnia, odlewnia żeliwa, siłownia z turbiną parową, stolarnia i narzędziownia oraz bocznica kolejowa doprowadzona od linii Warszawsko-Bydgoskiej. Fabryka z tradycyjną nazwą „Kugelfallmühle von Hermann Löhnert Bromberg” zatrudniała już przeszło 800 osób. Był to drugi pod względem wielkości zakład przemysłowy Bydgoszczy.

Makrum_SA_827071_Fotopolska-Eu

Fabryka Maszyn Lohnerta, źródło: Fotopolska.Eu

W okresie międzywojennym większość niemieckich pracowników fabryki opuściła kraj. Zmieniła się więc struktura zatrudnienia i dominować zaczęli polscy pracownicy. Pracowało tu ok. 540 osób, fabryka dysponowała mieszanym, niemiecko-polskim kapitałem, a jej asortyment cały czas się powiększał.

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

1913 , Neuere Bauwerke und Bauten in Bromberg Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Wielki kryzys lat 1929-1935 odbił się jednak i na działalności fabryki – zredukowała ona do minimum zarówno produkcję, jak i liczbę pracowników. W efekcie, w 1935 roku wypracowano zaledwie 2,5% obrotów w stosunku do roku 1929. W kwietniu 1932 fabryka zgłosiła upadłość. Pozostała w niej do końca 1938.

skan20180125114352_001

 

[2018-01-25] Realizacja młyna rurowego MAKRUM

MAKRUM to uznany producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego. Specjalizuje się również w projektowaniu oraz produkcji ciężkich konstrukcji stalowych. Jedną z ostatnich ważnych realizacji tego segmentu działalności PROJPRZEM MAKRUM S.A., był młyn rurowy.

2

Młyny są jednym ze sztandarowych produktów, z których bydgoska firma produkcyjna znana jest już od 150 lat. Praca z tego typu maszynami jest specjalnością MAKRUM, które posiada unikatową w skali kraju infrastrukturę, pozwalającą pracować na tak dużych konstrukcjach. Oprócz młynów sztandarowymi produktami marki są kruszarki i suszarnie, a także nowoczesne propozycje łączące funkcje tradycyjnych maszyn z potrzebną w obecnych czasach innowacją. Przykładem takiego produktu jest na przykład granulator destruktu asfaltowego.

1

Młyny rurowe są grupą produktów przeznaczoną do mielenia rudy dla przemysłu chemicznego oraz przemysłu związanego z metalami nieżelaznymi. Młyny rurowe znajdują również zastosowanie do mielenia kamienia wapiennego, piasków oraz wielu innych materiałów. W zależności od wymagań klienta młyn, może być dostosowany do jego profilu produkcji.

5

Prezentujemy zdjęcia z realizacji młyna dla polskiego klienta. Tuż przed świętami specjaliści MAKRUM nie zwalniali tempa, kończąc również podobną realizację projektu w czeskiej Ostrawie, gdzie do eksploatacji oddano właśnie młyn rurowy. Młyn z wykładziną gumową będzie służył do mielenia na mokro piasku w zakładach producenta betonów komórkowych.

Czy wiecie, że zanim młyn zacznie właściwie pracować należy wykonać „próby ruchowe”? U klienta produkującego beton komórkowy wykonaliśmy już dwie takie próby. W pierwszym etapie młyn pracował 24 godziny bez obciążenia. W drugim natomiast, wypełnienie wynosiło 25%. Każda próba to sprawdzenie poprawności parametrów młyna, potwierdzające profesjonalizm producenta i fakt, że o każdy realizowany projekt dba on kompleksowo.

3

 

[2018-01-09] Granulator destruktu asfaltowego odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku

W ostatnim numerze magazynu Infrastruktura poruszono zagadnienie recyklingu w  budowie dróg. Niedawno wprowadzone rozporządzenie wspierające ten proces pobudziło rynek do poszukiwań specjalistycznych maszyn przetwarzających surowce. Gotowym rozwiązaniem jest tu Granulator destruktu asfaltowego – najnowszy produkt spod szyldu MAKRUM.

granulator clear

W 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa, na którego mocy GDDKiA otrzymała możliwość przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego zbędnych materiałów, np. pochodzącego z remontów dróg destruktu asfaltowego. Prawodawstwo w tym zakresie i trendy rynkowe od dawna monitorowane były przez specjalistów spółki PROJPRZEM MAKRUM, poszukujących sposobów na odświeżenie oferty marki MAKRUM – producenta maszyn krusząco-mielących z prawie 150-doświadczeniem.

W ten sposób powstał GDA – Granulator destruktu Asfaltowego. Granulator służy do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni. Destrukt asfaltowy stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych, powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dot. wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów).

Prezentujemy fragment rozmowy z Norbertem Wyrwichem, dyrektorem Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w GDDKIA, opublikowany w najnowszym wydaniu magazynu Infrastruktura, gdzie w roli eksperta Dariusz Modrzyński, Główny Projektant PROJPRZEM MAKRUM, opowiada o procesie tworzenia granulatora GDA (powiększ aby przeczytać):