Archiwa autora: admin

Factsheet / pigułka informacji spółki PROJPRZEM S.A.

Prezentujemy pilotażowy dokument factsheet spółki PROJPRZEM S.A., który stanowi najbardziej kompaktowe narzędzie przedstawiające inwestorom i zainteresowanym kluczowe informacje na temat biznesu i wypracowanych wyników.

Factsheet, inaczej one-sheet (‚jedna kartka’, ‚strona faktów’) Jest to narzędzie nowoczesnej komunikacji na linii spółka-inwestor. Kierowane jest głównie do osób nie mających jeszcze dużej wiedzy na temat przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zaciekawienie i skłonienie do głębszego zapoznania się z działalnością spółki. Zwięzła i atrakcyjna graficznie forma przyciągają uwagę czytelnika i zwiększają przystępność prezentacji.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą publikacją:

Prezentacja parkingów MODULO podczas Bella Skyway 2017

Podczas odbywającego się w dniach 22-27 sierpnia w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Światła Bella Skyway 2017, spółka MODULO zaprezentowała swoje innowacyjne produkty we współpracy z firmą TOYOTA Bednarscy, stając się częścią fenomenalnego widowiska jakim jest ten festiwal.

 

Organizatorem festiwalu jest Toruńska Agenda Kulturalna. Skyway jest widowiskiem plenerowym, polegającym na wykorzystania obiektów architektonicznych Torunia (m.in. Brama Klasztorna, Collegium Maximum, Zamek Krzyżacki, Centrum Sztuki Współczesnej, Urząd Marszałkowski, Teatr im. Wilama Horzycy, ul. Szeroka) jako elementów instalacji świetlnych. Dziewiąta edycja festiwalu, która odbyła się w tym roku pod hasłem „Płynny wszechświat”, odbywała się w dniach 22-27 sierpnia.

20953802_316126698797088_5635173146387985518_n 20952968_316126675463757_422678951051280956_n

Jednym z podmiotów prezentujących się podczas festiwalu była marka Toyota, promująca modele hybrydowych samochodów. Prezentacja tych nowoczesnych pojazdów odbyła się z wykorzystaniem automatycznego systemu parkingowego MODULO. Użyty został system MODULO Scissor. Parking ten, za dnia eksponująca pojazdy dla lepszej widoczności odwiedzających wydarzenie, w nocy stawał się efektowną częścią instalacji świetlnej festiwalu Bella Skyway. Dodatkowym interesującym elementem który znalazł się na ekspozycji była zintegrowana ładowarka elektrycznego pojazdu, którą specjaliści MODULO, razem z całą gamą osprzętu i akcesoriów towarzyszących, również oferują swoim klientom.

20953196_316126552130436_414124941333823365_n

Nasi klienci i partnerzy nieustannie zaskakują inwencją w sposobach wykorzystywania automatycznych systemów parkingowych. Od roli maszyny pozwalającej na zwiększenie ilości miejsc parkingowych na posiadanym gruncie, parkingi MODULO wyewoluowały również do roli efektywnego narzędzia prezentacji samochodów. W tej roli nasze systemy pracują m.in. dla dealerów samochodowych, komisów oraz dla punktów serwisu pojazdów. Wyniesienie auta na wysokość pozwala wyróżnić nietypowe modele, przyciąga wzrok klienta i jest ciekawym elementem oryginalnej promocji.

20915571_316126528797105_2841203776340037257_n

Ponadto parkingi MODULO zapewniają łatwość obsługi i bezpieczeństwo – zarówno dla użytkownika jak i  zaparkowanych  pojazdów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów hydraulicznych automatyczne systemy parkingowe MODULO są całkowicie przyjazne środowisku.

Tak wyglądał montaż systemu Scissor przed toruńskim Teatrem Wilama Horzycy w przeddzień startu festiwalu:

20953263_315672348842523_612176456259235642_n 20953338_315672338842524_3123420424761299657_n

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.09.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM S.A. odbędzie się dnia 28 września 2017 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy, w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. W jego trakcie dyskutowane będą m.in. uchwały dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż Zakładu w Sępólnie Krajeńskim, połączenia Spółki ze spółką zależną Makrum Project Management czy upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Kopia shutterstock_46380523

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy PROJPRZEM oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem spółki; chcące bliżej poznać jej biznes, bądź plany zarządu na najbliższą przyszłość.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA) odbędzie się dnia 28 września 2017 r., o godz. 11:00 w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim;
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
7. Dokonanie zmian w Statucie Spółki, w tym upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
8. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu;
9. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
10. Przyjecie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA, ich uzasadnienia oraz treść proponowanego tekstu jednolitego Statutu

900A0437

PROJPRZEM S.A. z ponad 4-krotnym wzrostem zysku EBITDA w I półroczu 2017 r.

PROJPRZEM S.A., bydgoska spółka przemysłowa notowana na warszawskiej GPW, podsumowała I półrocze 2017 r. notując skonsolidowane przychody na poziomie 82 mln zł, co oznacza wzrost o 50%. PROJPRZEM jest w trakcie procesu reorganizacji, a Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii dla całej Grupy.

kafelek 3

W I półroczu 2017 r. Grupa PROJPRZEM wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 82,1 mln zł i wzrosły o 50,5% w porównaniu z I półroczem 2016 r. EBITDA Grupy PROJPRZEM w I półroczu 2017 r. wyniosła 3,5 mln zł i była ponad 4-krotnie wyższa niż w I półroczu ubiegłego roku. Marża EBITDA wyniosła 4,3% (w porównaniu do 1,6% marży EBITDA w I połowie 2016 r.). Wynik netto ukształtował się na poziomie -0,1 mln zł wobec -1,1 mln zł w I półroczu 2016 r.

„Takie wyniki finansowe to przede wszystkim efekt reorganizacji modelu zarządzania całą Grupą i modelu sprzedaży oraz intensyfikacji działań w kraju i zagranicą. Na znacząco lepsze wyniki miała wpływ optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego całej Grupy. Osiągnięte rezultaty cieszą i jednocześnie liczymy na dalsze dynamiczne wzrosty” -  powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A.

W I półroczu 2017 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie systemy przeładunkowe przychody wzrosły o 14,1% do poziomu 48,7 mln zł, natomiast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 3,9 mln zł. Segment konstrukcje stalowe wniósł do wyniku za I półrocze br. 29,3 mln zł (prawie 2-krotny wzrost spowodowany głównie konsolidacją sprzedaży z Makrum PM), natomiast w segmencie budownictwo przemysłowe przychody wyniosły 3,1 mln zł, co oznacza prawie 4-krotny wzrost.

134

Na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w I półroczu 2017 r. miał wpływ wzrost eksportu o 58,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

„Koncentrujemy się na najbardziej rentownym produkcie, czyli systemach przeładunkowych. Obecnie ok. 80% ich sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne, z czego zdecydowana większość to rynek niemiecki, na którym jesteśmy jednym z głównych graczy. W tym segmencie chcemy być liderem w całej Europie. Dostosowujemy nasze linie biznesowe w taki sposób abyśmy mogli osiągać jak najlepsze korzyści finansowe i operacyjne” – dodał Prezes.

W I półroczu br. Zarząd PROJPRZEM S.A. przeprowadził szereg analiz, z których jednoznacznie wynika, że przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu w Sępólnie Krajeńskim, w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat byłoby niemożliwe. W związku z tym podjął decyzję o sprzedaży fabryki zajmującej się produkcją nierentownych konstrukcji stalowych i 24 lipca br. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży tej fabryki z Eggersmann Polska za kwotę ok. 16 mln zł. Miesiąc później dostał zgodę Rady Nadzorczej na jej sprzedaż. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 29 września 2017 r., a płatność ma nastąpić przy zawarciu umowy, nie później niż do 2 października 2017 r.

„Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności. Celem na najbliższy czas jest zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbędzie się to głównie dzięki outsourcingowi” – dodał Prezes.

PROJPRZEM S.A. chcąc wykorzystywać synergie organizacyjne i kosztowe w Grupie oraz widząc potencjał rynkowy, produkcyjny i kadrowy, 23 marca 2017 r. nabyła 100% udziałów w spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Zarząd PROJPRZEM wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych oraz części konstrukcji stalowych wytwarzanych przez PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży Spółki MAKRUM Project Management są konsolidowane od 1 kwietnia 2017 r.

155

Jednym z głównych celów Zarządu PROJPRZEM S.A. realizowanych w ostatnich miesiącach była reaktywacja budownictwa przemysłowego w podmiocie zależnym. Dlatego od początku 2017 r. działalność operacyjna sektora budowlanego prowadzonego przez PROJPRZEM S.A. realizowana jest w nowej spółce zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Wyodrębnienie sektora budowlanego umożliwi rozwój tego segmentu w ramach Grupy PROJPRZEM poprzez skuteczniejszą kontrolę kosztów i przychodów sektora budowlanego. Jednocześnie wyodrębnienie tej linii biznesowej do spółki zależnej pozwoli zdywersyfikować ryzyka związane z prowadzeniem tej części działalności Spółki. Obecnie PROJPRZEM Budownictwo ma już podpisane kontrakty na ponad 43 mln zł, z kolei w trakcie negocjacji są kontrakty o wartości ponad 55 mln zł.

Konstrukcje 16

Zarząd PROJPRZEM S.A. pracuje nad szczegółową strategią rozwoju Grupy i zapowiedział, że opublikuje ją ok. IV kwartału 2017 r. Zarząd stawia na dynamiczny rozwój produktów tj. systemy przeładunkowe PROMStahl oraz automatyczne systemy parkingowe MODULO, które produkowane są w głównym, nowoczesnym zakładzie spółki w Koronowie. Uzupełnieniem działalności Grupy ma pozostać produkcja maszyn dla przemysłu wydobywczego, spożywczego, chemicznego i innych przez spółkę zależną MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Grupa będzie rozwijać segment budownictwa przemysłowego poprzez spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.

PROJPRZEM/PROMStahl na polskim, europejskim i światowym rynku systemów przeładunkowych

Produkcja, dystrybucja i serwis systemów przeładunkowych realizowane są w spółce PROJPRZEM S.A. oraz spółkach zależnych PROMStahl Polska sp. z o. o. i PROMStahl GmbH. Specjalnością tych firm jest  technika przeładunkowa, obejmująca takie produkty jak pomosty przeładunkowe, kurtyny uszczelniające, odboje, naprowadzacze oraz różnego rodzaju  bramy przemysłowe. Produkcja pomostów wraz z akcesoriami realizowana jest w nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryce w Koronowie k. Bydgoszczy, a dystrybucja realizowana jest poprzez sieć agentów i dystrybutorów obejmującą zasięgiem ponad 30 krajów.

prom1

Spółka PROMStahl Polska  zajmuje się sprzedażą na rynku krajowym. Jej siedziba znajduje się w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie), a trzy biura handlowe funkcjonują w Bydgoszczy, Poznaniu i Markach k. Warszawy. W Markach dodatkowo znajduje się magazyn części zamiennych oraz Dział Techniczny, którego zadaniem jest koordynacja dostaw nowych urządzeń oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Spółka PROMStahl GmbH, operująca na terenie Niemiec (Hannover), obejmuje zaś swoim zasięgiem głównie Europę Zachodnią, ale również takie kraje jak Australia, Indie, Jordania, Arabia Saudyjska czy Tunezja. Na rynku niemieckim realizowane jest 60% udziału w sprzedaży całkowitej spółki PROMStahl GmbH. Na rynku tym współpracujemy z 11 agentami, z którymi spółka posiada podpisane umowy na wyłączność na sprzedaż produktów marki PROMStahl. Kolejnym największym rynkiem pokrywanym przez niemiecki oddział jest Francja, gdzie spółka posiada jednego agenta i realizuje ok. 23%  udziału w sprzedaży całkowitej. Kolejnymi istotnymi rynkami w kolejności udziału w sprzedaży są: Belgia i Holandia, Dania i Norwegia, Szwajcaria i Austria, Wielka Brytania i Irlandia oraz Turcja. Z działań w tym ostatnim kraju, ze względu na sytuację polityczną i idące za tym rosnące problemy z egzekwowaniem płatności ze strony klientów, spółka rozważa wycofanie się w roku 2018.

Szacowaną ilość systemów przeładunkowych sprzedawanych ogółem w Europie Zachodniej określa się mniej więcej na 40 000 szt. Produkcja dla PROMStahl Niemcy wyniosła w roku 2016 ok. 4 500 sztuk – nasz udział w rynku Europy Zachodniej określić więc można na około 12%. Wartość ta wzrasta z roku na rok. Konsekwentny wzrost sprzedaży ilustruje poniższy diagram:

Przeładunki Konsekwentny wzrost sprzedarzy od 2008 do 2017

Wartość zamówień netto (€) w PROMStahl Niemcy. Opracowanie własne.

Po zdobyciu kontroli nad spółką PROJPRZEM przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. i wprowadzeniu działań reorganizacyjnych, utworzono nowy dział handlu eksportowego, który znacznie rozszerzył zasięg terytorialny spółki, przejmując działania m.in. w takich krajach jak Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Irlandia.

155 (2)

Największe rynki z którymi nawiązano już współpracę to Węgry, Finlandia oraz Estonia. Spływają również pierwsze zamówienia z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do największych sukcesów osiągniętych w tym krótkim okresie należy:

- współpraca z kilkoma dystrybutorami na Węgrzech, w tym ze znaczącym graczem na lokalnym rynku systemów przeładunkowych;

- wygrany projekt na dostawę doków do centrum logistycznego lidera branży spożywczej, firmy Lidl w Finlandii oraz współpraca ze znaczącym podmiotem na tym rynku;

- współpraca z dużym dystrybutorem estońskim.

Na rynku polskim w roku 2016 oddano do użytku 1,2 mln m2 nowych powierzchni magazynowych. Zakładając średnią ilość doków potrzebnych na takiej powierzchni oraz zapotrzebowanie nowych fabryk oraz remonty dotychczas eksploatowanych obiektów, nasz udział w rynku krajowym szacujemy na ok. 20%, przy sprzedanych 550 pomostach.

149

Przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych stanowiły w 2016 roku 75% całkowitej sprzedaży wykazanej w raporcie rocznym PROJPRZEM S.A., wynosząc prawie 92,5 mln zł. W połowie roku 2017 wartość zamówień samego działu exportu kształtuje się na poziomie wielkości sprzedaży w całym roku 2016. W roku 2017 planujemy więc znaczne zwiększenie poziomu sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrostom na rynku krajowym sprzyjają panujące trendy – w połowie roku 2017 roku, polski rynek magazynowy generujący popyt na systemy przeładunkowe, jest coraz bliżej kolejnego rekordu. Według raportu portalu Magazyny.pl, obserwowane w I kwartale bieżącego roku wysokie tempo rozwoju rynku przybrało na sile, przekładając się na zanotowany w II kwartale popyt brutto w wysokości 864 000 m², osiągając w całym pierwszym półroczu łącznie 1,72 miliona m². Był to najwyższy wynik odnotowany w historii rynku, zarówno pod względem popytu brutto jak i netto. Co ciekawe, popyt ten generowany był głównie dzięki nowym umowom oraz ekspansjom.

Popyt powierzchnie magazynowse

Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce. Diagram za: http://magazyny.pl/media/plugins/report_file/industrial_market_pulse_pl_H1_2017.pdf

O synergiach, strategii i reorganizacji – rozmowa z Piotrem Szczeblewskim, Prezesem Zarządu PROJPRZEM S.A.

O działaniach reorganizacyjnych w spółce PROJPRZEM, synergiach w zarządzanych spółkach przemysłowych oraz pracach nad publikacją strategii spółki, opowiada Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu spółek PROJPRZEM S.A., Makrum Project Management S.A. oraz MODULO Parking Sp. z o.o.

900A0567

Piotr Szczeblewski podczas prezentacji spółki Projprzem inwestorom (Hotel Pod Orłem, 30.06.2017)

Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie w przemyśle?

Już szósty rok kieruję spółką Makrum Project Management, zawodowo jednak jestem z tą spółką związany od ponad 12 lat. Pracowałem nad reorganizacją przemysłowego sektora Grupy Kapitałowej IMMOBILE, który obecnie stanowi stabilny, silny segment jej działalności. Doskonale poradziliśmy sobie również z kryzysem na rynku, związanym z cenami ropy. Aby zrekompensować zmniejszające się wpływy ze zleceń w podatnej na te zmiany branży offshore, skupiliśmy produkcję na rdzennych produktach własnych spółki, rozwoju ich oferty oraz produktach nowych, innowacyjnych. To było nasze lekarstwo na gorszą kondycję rynku.

Od minionego roku kieruję również spółką MODULO Parking, która jest producentem automatycznych systemów parkingowych. To doświadczenie nauczyło mnie  wiele o procesach wprowadzania nowego produktu na rynek, o zdobywaniu kolejnych rynków i budowie marki od podstaw.

Co ze swojego dotychczasowego doświadczenia wykorzysta Pan w kierowaniu spółką Projprzem?

Doświadczenie nabyte przy reorganizacji Makrum jest bardzo cenne przy reorganizacji spółki Projprzem. Proces ten rozpoczął się pod koniec minionego roku, zaraz po przejęciu kontroli w spółce przez Grupę Kapitałową IMMOBILE. Chcemy skoncentrować się na rozwoju najbardziej rentownego produktu Projrzem S.A., czyli systemów przeładunkowych. Obecnie ok. 80% ich sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne, z czego zdecydowana większość to rynek niemiecki, gdzie jesteśmy jednym z głównych graczy.

Na jakich sektorach skupia się działalność Projprzem S.A.?

Działalność PROJPRZEM S.A. realizowana jest na czterech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Ten segment działalności zostanie niemal całkowicie wygaszony w przypadku finalizacji przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności.

Drugi segment działalności obejmuje budownictwo przemysłowe, czyli rdzenną działalność z której spółka się wywodzi i opiera obecnie na prawie 70-ciu latach biznesowego oraz technicznego doświadczenia. Jako Generalny Realizator Inwestycji firma buduje hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe. Działalność tę zintensyfikowaliśmy w ostatnich miesiącach, powołując spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z oddziałami w Poznaniu i Bydgoszczy.

2013-05-17-502

Kolejnym, największym segmentem działalności jest sprzedaż systemów przeładunkowych, których produkcja i dystrybucja realizowana jest za pośrednictwem spółek zależnych – PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH.

W wyniku połączenia z Makrum Project Management, Projprzem rozpoczął produkcje wielu nowych produktów takich jak młyny, kruszarki, suszarnie, granulator destruktu asfaltowego czy automatyczne systemy parkingowe.

Jakie zaplecze produkcyjne posiada Projprzem?

Obecnie Projprzem dysponuje zakładem produkcyjnym w Koronowie, Sępólnie Krajeńskim i Bydgoszczy.

Zakład w Sępólnie zajmował się do tej pory jedynie produkcją nierentownych konstrukcji stalowych. W związku z powyższym zarząd Projprzem S.A. zdecydował się na sprzedaż tego zakładu. Sprzedaż tego zakładu nie wpłynie na obniżkę mocy produkcyjnych w pozostałych segmentach działalności. Celem na najbliższe czas jest zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbędzie się to głównie dzięki outsourcingowi.

900A0635

Piotr Szczeblewski podczas oprowadzania inwestorów po koronowskiej fabryce Projprzemu (Dzień Inwestor, 1.07.2017)

Jakie korzyści dla obu spółek przyniesie przeniesienie Makrum Project Management w struktury Grupy Projprzem?

Po przejęciu przez Grupę Kapitałową IMMOBILE spółki Projprzem S.A. okazało się, że w jej strukturach brakuje wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Makrum Project Management od wielu lat dysponuje silną, sprawdzoną i doświadczoną kadrą project menagerów, na niej zdecydowaliśmy się więc oprzeć dalszy rozwój spółki Projprzem.

Ponadto widzimy wiele korzyści, zarówno przychodowych jak i kosztowych, wynikających z połączenia spółek. W spółce Projprzem S.A. jest nadal wiele do zrobienia w kwestii efektywności produkcji i rozwoju sprzedaży. Efektywność produkcji chcemy poprawić wykorzystując doświadczenie w reorganizacji produkcji Makrum. Outsourcing wielu procesów produkcyjnych pozwolił zarówno obniżyć koszty, jak i zwiększyć moce produkcyjne.

Jeśli chodzi zaś o synergie sprzedażowe pomiędzy spółkami, to skorzystamy z bardzo dobrej reputacji spółki Promstahl, zwłaszcza na rynku niemieckim. Na temtejszy rynek już udało się sprzedać pierwsze systemy parkingowe. Z kolei rozpoznawalność maszyn Makrum na rynkach polskim, skandynawskim i brytyjskim zapewni szybki rozwój sprzedaży systemów przeładunkowych na tamtejszych rynkach. Nowo pozyskani handlowcy już wygrali m.in. kontrakt z Lidlem na dostarczenie systemów przeładunkowych w Finlandii.

Jak wygląda konkurencja do oferowanych produktów na polskim rynku? Czy stawiacie na bycie pionierem?

Jeśli chodzi o systemy przeładunkowe to pozostajemy jedynym polskim producentem takich rozwiązań. Nasze systemy cieszą się bardzo dobrą opinią ze względu na wysoką jakość produktów. Podobnie jest z automatycznymi systemami parkingowymi MODULO, których produkcja odbywa się w naszej fabryce w Koronowie. Daje nam to przewagę w kraju ponieważ udostępniamy polską myśl technologiczną, polski serwis, jak i konkurencyjne do europejskich ceny.

prom1

A działalność za granicą?

PROMStahl, posiadający swój oddział w Hannoverze, jest wiodącą marką jeśli chodzi o systemy przeładunkowe w Niemczech. Ponadto produkty te sprzedaliśmy już w około 30 krajach na świecie. Podobnie jak maszyny Makrum, które pracują u klientów na kilku kontynentach.

Obecnie koncentrujemy się na dynamicznym wzroście sprzedaży systemów przeładunkowych i automatycznych systemów parkingowych w całej Europie. Chcemy, aby pozostałe europejskie rynki sprzedażą zbliżyły się do rynku niemieckiego.

Czy spółka planuje opublikować  w najbliższym czasie strategię rozwoju?

Jesteśmy w trakcie pracy nad szczegółową strategią rozwoju Grupy Projprzem. Powinna ona zostać opublikowana w okolicach czwartego kwartału bieżącego roku.

O Piotrze Szczeblewskim:

15Piotr Szczeblewski pełni funkcję prezesa zarządu PROJPRZEM S.A. od kwietnia 2017 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Technologia i Budowa Maszyn oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość Zarządcza. Odbył szereg szkoleń, w tym program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu „Management 2000”. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich spółkach jak ZNTK Bydgoszcz, Ramech czy Elektromontaż, w ostatniej z nich pracując na rynku niemieckim.

W roku 2005 rozpoczął pracę w MAKRUM S.A., a następnie w jej spółkach zależnych. Od roku 2005 jako Project Manager, a w latach 2009 – 2012 jako Szef zespołu Project Managerów MAKRUM S.A. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 pełni również funkcję Prezesa Zarządu firmy MODULO Parking Sp. z o.o. 

 

Prezentacja Inwestorska PROJPRZEM S.A.

Prezentujemy prezentację dla inwestorów spółki PROJPRZEM S.A., która przedstawia najważniejsze informacje na jej temat: zarys podstawowych danych, sylwetki zarządu i rady nadzorczej, segmenty operacyjne przedsiębiorstwa i jego spółki zależne, wyniki finansowe wypracowane w minionych okresach oraz perspektywy i plany spółki na przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją:

 

O antidotum na kłopoty z parkowaniem w magazynie Administrator

W najnowszym numerze magazynu Administrator – pisma poświęconego branży zarządzania i utrzymania nieruchomości oraz nowym inwestycjom – znaleźć możemy wpis przybliżający ideę automatycznych systemów parkingowych MODULO, produkowanych w fabryce spółki PROJPRZEM w Koronowie. Prezentujemy fragment artykułu, a aby zapoznać się z całością zachęcamy do lektury magazynu Administrator.

???

„Zarówno w miastach, jak i na miejskich osiedlach każdego roku przybywa samochodów, czego efektem jest brak miejsc parkingowych. Czy rozwiązaniem tego problemu mogą być Systemy Parkingowe MODULO?

- Jakie są Państwa systemy i co je wyróżnia?

Nasze systemy to z pewnością produkt nietypowy, futurystyczny i jak dotąd rzadko spotykany w Polsce, ale zyskujący według naszych obserwacji coraz większe grono zainteresowanych. W swojej ofercie mamy zarówno systemy zależne, w których konieczny jest wyjazd samochodu z dolnej platformy, by pojazd z górnej mógł opuścić system parkingowy, jak i niezależne, gdzie pojazdy mogą opuścić system niezależnie od siebie. To, co szczególnie wyróżnia nasze produkty, to całkowicie polska produkcja, w zakładach w Bydgoszczy.

Z naszego doświadczenia i ostatnich kontraktów wynika, że np. deweloperzy chętniej wybierają systemy niezależna, np. MODULO Platforms lub MODULO Slope – to idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych posiadających dwa samochody. Z kolei w przypadku parkingów dla większej liczby samochodów niewątpliwie sprawdzi się system MODULO Multi. Jest to system modułowy, który może być dopasowany dokładnie do wymagań Klienta, zapewniając mu tyle miejsc, ile potrzebuje. Warto podkreślić, że parking, który mieści 25 aut, zajmuje tylko pięć miejsc parkingowych, cała reszta znajduje się na ziemią, tak jak w przypadku klasycznego parkingu poziomego. Różnica jest jednak w cenie, ponieważ System Parkingowy MODULO Multi będzie o wiele tańszy od klasycznego parkingu poziomowego.

- Czym charakteryzują się poszczególne systemy i na jaką liczbę samochodów są przewidziane?

MODULO to siedem podstawowych systemów w kilku różnych konfiguracjach (…) W zależności od potrzeb danego klienta dostosowujemy nasz gotowy system do konkretnych wymagań. Klientom indywidualnym, którzy mają ograniczone miejsce na budowę garażu, a chcą pomieścić dwa samochody, proponujemy system Slant, Single Platforms lub Scissor. W przypadku deweloperów, szpitali czy hoteli, kiedy konieczne jest umieszczenie na dwóch miejscach parkingowych czterech samochodów, oferujemy system Dual Platforms lub Dual Slope. Otrzymaliśmy również kilka zapytań od salonów samochodowych, które nie tylko chciały przechować zamówione pojazdy Klientów, ale i wyeksponować nowe modele – wówczas polecamy system MODULO Multi 9. W przypadku dużego parkingu zewnętrznego , którego zadaniem jest przechowanie 25 samochodów lub więcej na wielu poziomach, zalecimy system MODULO Multi 25 (…)

twin

- W jaki sposób umieszczane są pojazdy na wyższych piętrach?

Jeśli chodzi o parkowanie na poziomie pierwszym, w przypadku systemów na dwa lub cztery pojazdy (…) jest to system hydrauliczny ze specjalnymi czujnikami oraz zabezpieczeniami mechanicznymi. Natomiast w przypadku systemów bardziej rozbudowanych, takich jak MODULO Multi, sposób parkowania oparty jest na przesuwie bocznym dzięki zastosowaniu silników elektrycznych oraz ruchu pionowym poprzez hydrauliczno-mechaniczny system ruchu pionowego.

- Czy parkowanie jest bardzo czasochłonne?

Parkowanie jest niezwykle proste i zajmuje dosłownie kilka sekund, a w przypadku systemów Multi sekund kilkanaście lub kilkadziesiąt. Choć podejrzewam, że  na to pytanie szerzej odpowiedzieliby nasi pracownicy, ponieważ większość dostępnych systemów parkingowych jest codziennie użytkowana na naszym placu testowym w Bydgoszczy.

- Jak kształtują się koszty na jedno miejsce parkingowe w poszczególnych systemach?

Dzięki własnemu parkowi produkcyjnemu w Bydgoszczy jesteśmy w stanie zaproponować bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do wysokiej jakości wykonania. Jest to spowodowane w pełni polską produkcją jak i miejscowym serwisem urządzeń. (…)”

Więcej w nr 7-8/2017 magazynu Administrator

MAKRUM Project Management spółką zależną PROJPRZEM S.A.

Z końcem pierwszego kwartału 2017 roku, spółka MAKRUM Project Management Sp. z o.o. stała się spółką zależną od PROJPRZEM S.A. Zarząd Spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści, m.in. zachodzące pomiędzy obojgiem pomiotów synergie organizacyjne, kosztowe oraz potencjał rynkowy, produkcyjny i kadrowy.

pjp

 makrum

W dniu 23.03.2017 r. spółka PROJPRZEM S.A. zawarła ze spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. umowę zbycia udziałów, na podstawie której Spółka nabyła wszystkie 23.716 udziały w spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Spółka MAKRUM to posiadający ponad 150-letnie doświadczenie renomowany producent  maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego, m.in. kruszarek, młynów i suszarni.  Główna siedziba spółki mieści się w Bydgoszczy, a oddział Makrum Project Management, zajmujący się obsługą sektora górnictwa odkrywkowego, w Koninie.

Kilka lat temu spółka Makrum przeszła udaną restrukturyzacje produkcyjną, która doprowadziła do drastycznego spadku jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbyło się to głównie dzięki outsourcingowi niektórych procesów produkcyjnych. Ten proces został przeprowadzony przez obecny zarząd PROJPRZEM S.A., który podobne działania wdroży również w tej spółce, zmierzając do jej równie sukcesywnej reorganizacji.

DPP_0005 bez produkcja

Zarząd podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści z tytułu przejęcia przez spółkę 100% udziałów MAKRUM Project Management Sp. z o.o., które są widoczne na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich oparta jest na sumowaniu potencjału rynkowego, produkcyjnego i kadrowego obu podmiotów. Druga opiera się na możliwych do osiągnięciach synergiach organizacyjnych i kosztowych.

W szczególności zwrócono uwagę na nowe możliwości rozwoju Spółki obejmujące:

- zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w wyniku rozszerzenia palety sprzedażowej o nowe obszary w segmencie przemysłowym;

- pozyskanie szerokiej bazy klientów MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z sektorów z którymi spółkę łączą wieloletnie współprace i doświadczenie, a z którymi dotychczas nie współpracowały spółki Grupy PROJPRZEM. W szczególności mowa tu o sektorach takich jak: wydobycie surowców mineralnych i hutnictwo, chemicznego i cementowego, papierniczego i cukrownictwa, produkcji maszyn dla przemysłu samochodowego, energetyki i wydobycia węgla brunatnego, offshore i marine, czy produkcji specjalistycznych dźwigów,

- pozyskanie nowych kompetencji produkcyjnych związanych z ciężkimi konstrukcjami maszyn i wielkogabarytową obróbką mechaniczną;

- pozyskanie doświadczonego zespołu project managerów, komplementarnego do zespołu Spółki oraz sprawnej kadry managerskiej,

- pozyskanie doświadczonych kooperantów, dzięki którym jest możliwa obniżka jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych,

- stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania posiadanych przez Spółkę aktywów przemysłowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych oraz części konstrukcji stalowych wytwarzanych przez Spółkę i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Wspólna praca obu spółek umożliwi wzrost sprzedaży zarówno systemów przeładunkowych, jak i automatycznych systemów parkingowych.

Ponadto transakcja ta porządkuję strukturę Grupy Kapitałowej IMMOBILE, której spółką zależną od listopada minionego roku pozostaje PROJPRZEM. Przeniesienie bezpośredniej zależności MAKRUM, czyli głównej spółki przemysłowej Grupy pod spółkę PROJPRZEM ujednoliciło organizację i strukturę działalności przemysłowej całej Grupy.

struktura 2017ok

Skutki transakcji nabycia udziałów Makrum Project Management Sp. z o.o. zostały rozliczone i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z zasadami przewidzianymi w MSSF 3 dla połączeń biznesowych. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji rozliczenie księgowe transakcji nie zostało zakończone. Proces wyceny i ujmowania pozycji ujętych w sposób tymczasowy zostanie zakończony do końca 2017 roku.

O wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym w Koronowie parkingach MODULO w Telewizji Republika

O miastach przyszłości, problemach z parkowaniem w centrach nowoczesnych aglomeracji i remedium marki MODULO na te problemy, z Tomaszem Waloszczykiem z Telewizji Republika, rozmawia Adam Chojnowski, reprezentujący spółkę MODULO Parking – producenta innowacyjnych automatycznych systemów parkingowych, które wytwarzane są w zakładzie produkcyjnym spółki PROJPRZEM S.A. w Koronowie.

Zapraszamy do obejrzenia video:

więcej o automatycznych systemach parkingowych MODULO:

http://moduloparking.com/