Archiwa autora: admin

[2017-12-14] Przedstawiciele spółki na konferencji branży wydobywczej

Wizja polskiego górnictwa, najnowsze rozwiązania technologiczne czy plany inwestycyjne – między innymi wokół tych tematów koncentrowały się dyskusje na Konferencji GÓRNICTWO, która odbyła się 27 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

24059002_742386359292802_5002050873514066455_nW wydarzeniu organizowanym przez magazyn gospodarczy Nowy Przemysł i portal wnp.pl udział wzięli przedstawiciele rządu, szefowie najważniejszych spółek górniczych, reprezentanci organizacji branżowych, związków zawodowych i środowisk eksperckich.

konferencja grnictwo

Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli marki MAKRUM – producenta maszyn, z którego doświadczenia chętnie korzysta branża wydobywcza. Cieszymy się, że firmy z branży tak często wybierają maszyny z logo MAKRUM. Nasze kruszarki szczękowe i walcowe świetnie radzą sobie z redukcją węgla kamiennego. Przesiewacze wykorzystywane są natomiast do frakcjonowania węgla handlowego.

Konferencja był doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat rynku, zorientowania się w najnowszych trendach i aktualnych potrzebach branży oraz do przedstawienia najaktualniejszej oferty spółki PROJPRZEM MAKRUM.Zdjęcie-0096

[2017-12-05] PROJPRZEM MAKRUM S.A. – zmiana nazwy spółki

1 grudnia bieżącego roku, spółka poinformowała o rozpoczęciu funkcjonowania po nową nazwą – PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna. Zmiana ta podkreśla synergie zachodzące pomiędzy spółką Projprzem oraz MAKRUM Project Management, która w pierwszym kwartale 2017 roku znalazła się w jej strukturach.

Pod koniec listopada bieżącego roku PROJPRZEM S.A. dokonała publikacji strategii na lata 2018-2022. Głównym celem postawionym w tym dokumencie jest maksymalizacja zysku dla akcjonariuszy, do której w ujęciu krótkoterminowym poprowadzi trwająca reorganizacja i optymalizacja procesów wewnętrznych w spółce. Jednym z jej elementów była finalizacja integracji ze spółką zależną MAKRUM Project Management, której efektem jest opisywana zmiana nazwy. Proces ten otwiera dla Grupy PROJPRZEM nowe możliwości rozwoju, oparte na licznych synergiach produkcyjnych i kosztowych.

_DSC0008

PROJPRZEM MAKRUM S.A. to połączenie dwóch silnych bydgoskich marek przemysłowych. Spółka PROJPRZEM obecna jest na rynku prawie od 70 lat. Od roku 1999 jest notowana na warszawskiej GPW. Jej działalność realizowana jest na następujących obszarach: produkcji i dystrybucji systemów przeładunkowych, automatycznych systemów parkingowych, konstrukcji stalowych oraz budownictwa przemysłowego. Spółka MAKRUM Project Management wywodzi się zaś ze 150-letniego doświadczenia w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego.

[2017-11-30] Prezentacja Strategii spółki na lata 2018-22

27 listopada 2017 roku, spółka PROJPRZEM S.A. dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją strategii spółki PROJPRZEM na lata 2018-22:

Strategię podzielono na trzy części, które wyróżnia horyzont czasowy realizacji celów. Wyróżniono cele krótkoterminowe do zrealizowania w roku 2018; cele średnioterminowe na okres od 2018 do 2020 roku oraz cele długoterminowe do zrealizowania do 2022 roku.

Celami operacyjnymi spółki do 2020 r. są: ekspansja geograficzna realizowane poprzez zagraniczne centra montażowo-serwisowe, poprawienie marży dzięki koncentracji na rozwoju produktów własnych, przekroczenie 100 mln zł rocznego przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przeniesienie zakładu produkcyjnego MAKRUM do Koronowa, celem optymalizacji kosztów i wzrostu wydajności produkcji.

Jako cele operacyjne realizowane do 2022 r. wymieniono: dalszy rozwój sieci sprzedażowo-montażowej, dalsza ekspansja geograficzna sprzedaży produktów własnych, rozszerzanie portfolio produktów przemysłowych dzięki akwizycjom i dojście do poziomu 200 mln zł przychodów segmentu budownictwa przemysłowego.

Celem na 2020 r. jest osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 321 mln zł. W 2022 przychody dla wszystkich segmentów działalności mają wynieść 445 mln zł.

W zakresie budownictwa przemysłowego spółka chce koncentrować się na projektach o wartości ok. 30 mln zł z perspektywą wypracowania wyższych marż. W segmencie maszyn i konstrukcji stalowych spółka zakłada koncentrację na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych oraz ograniczenie działalności usługowej na cudzej dokumentacji. W segmencie systemy przeładunkowe z kolei, spółka oprze się na ekspansji geograficznej,  wzroście efektywności produkcji oraz budowie lokalnych sieci montażowo-serwisowych na nowych rynkach.

900A1001

[2017-11-28] Transmisja konfernecji wynikowej/ omawiającej Strategię na lata 2018-22

27 listopada 2017 roku, spółka PROJPRZEM S.A. dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Dokument ten zostanie omówiony w dniu dzisiejszym podczas konferencji w Centrum Inwestora w Warszawie o godzinie 12:00. Relację na żywo ze spotkania obejrzeć można pod adresem:

http://platforma.livingmedia.pl/live/171125001/

(umożliwia zadawanie pytań)

lub

http://inwestorzy.tv/live-transmisja-online-z-konferencji-dot-omowienia-wynikow-finansowych-za-iiiq-2017-r-gk-immobile-sa-projprzem-sa-28-listopada-godz-1200/

 A już teraz zapraszamy do zapoznania się z prezentacją strategii:

[2017-11-21] Publikacja wyników Projprzem za 3Q2017

PROJPRZEM S.A. podsumowała III kwartał 2017 r. notując skonsolidowany zysk netto na poziomie 4,1 mln zł (ponad 2-krotny wzrost r/r), oraz wynik EBITDA w wysokości 6,8 mln zł (+94% r/r). Mija już prawie rok od wprowadzenia zmian reorganizacyjnych w spółce. Grupa rozwija wszystkie segmenty swojej działalności i widocznie poprawia wyniki.

Piotr Szczeblewski PROJPRZEM

Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. (fot. A.Wojtasiewicz)

W III kwartale 2017 r. Grupa PROJPRZEM kontynuowała wysoką dynamikę wzrostów wyników finansowych. Zysk netto ukształtował się na 4,1 mln zł co oznacza, że był ponad 2-krotnie wyższy niż w III kwartale 2016 r. Wynik EBITDA Grupy PROJPRZEM w III kwartale 2017 r. wyniósł 6,8 mln zł i był 94% wyższy niż w tym okresie ubiegłego roku. Przychody wyniosły 56,3 mln zł i wzrosły o 71% w porównaniu z III kwartałem 2016 r.

W trzech kwartałach 2017 r. narastająco, zysk netto osiągnął poziom 3,9 mln zł i był ponad 2,5-krotnie wyższy niż tym okresie 2016 r. EBITDA w dziewięciu miesiącach br. ukształtowała się na poziomie 10,3 mln zł i była o 87% wyższa w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. Przychody Grupy PROJPRZEM wyniosły 138,4 mln zł, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 „Osiągnięte wyniki są dla nas potwierdzeniem, że obraliśmy dobrą drogę reorganizując model zarządzania i sprzedaży w Grupie PROJPRZEM. Koncentrujemy się na najbardziej rentownym produkcie – systemach przeładunkowych, których obecnie ok. 60% sprzedaży stanowi sprzedaż na rynki zagraniczne. Uzupełnieniem działalności Grupy pozostaje produkcja maszyn dla przemysłu wydobywczego, spożywczego, chemicznego i innych. Rozwijamy także segment budownictwa przemysłowego poprzez spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.” -  powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A.

kafelek 3W trzech kwartałach 2017 r. Grupa zanotowała najwyższe przychody jak i wynik operacyjny w segmencie systemów przeładunkowych. Przychody tego segmentu wyniosły ponad 76 mln zł, a wynik operacyjny 6,8 mln zł.

„W ostatnim czasie, jednym z naszych głównych celów była reaktywacja budownictwa przemysłowego. Od początku 2017 r. działalność operacyjna sektora budowlanego realizowana jest w nowej spółce zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Wyodrębnienie sektora budowlanego umożliwia nam rozwój tego segmentu w ramach Grupy poprzez skuteczniejszą kontrolę kosztów i przychodów sektora budowlanego” – dodał Prezes.

Spółka PROJPRZEM poinformowała 27 października br. o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę  hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości  26,9 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę z Grupy PROJPRZEM, PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o., w ramach konsorcjum, którego spółka zależna jest liderem. Luvena S.A. to polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego. Jest producentem nawozów i impregnatów do drewna.

20170901_100400

Jest to kolejny duży kontrakt PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. – we wrześniu br. Spółka podpisała umowę ze Starion Poland Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej za kwotę prawie 27,6 mln zł. Starion Poland Sp. z o.o. to producent plastikowych obudów do baterii pojazdów elektrycznych. Firma współpracuje m.in. z LG Chem.

Zarząd PROJPRZEM S.A. przeprowadził szereg analiz, z których jednoznacznie wynika, że przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim, w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat byłoby niemożliwe. Segment konstrukcji stalowych przynosił w ostatnich latach średnio 2,5 mln PLN strat rocznie. W związku z tym Zarząd Spółki podjął decyzję o sprzedaży nierentownej fabryki i 29 września br. podpisał umowę sprzedaży z Eggersmann Polska za kwotę ok. 16 mln zł. W kolejnych okresach miejsce zakładu z Sępólna zajmie produkcja konstrukcji maszyn w przejętej Spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

Zarząd PROJPRZEM wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych MODULO oraz produktów wytwarzanych przez PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. W sierpniu br. Zarząd PROJPRZEM S.A. poinformował o zamiarze połączenia spółek, co zaaprobowało wrześniowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawowym celem połączenia jest uproszczenie organizacji Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w kierunku budowy silnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, oferującego szeroką gamę produktów własnych, uzupełnianą pomocniczo poprzez produkcję na indywidualne zlecenia klientów. Możliwości produkcyjne mają być wsparte silną siecią dystrybucji i serwisu na terenie Polski jak i zagranicą.

[2017-11-09] Instalacja ponad 30-sto metrowej konstrukcji suszarni MAKRUM

Zakończyła się instalacja u klienta imponującej konstrukcji suszarni obrotowej wyprodukowanej w bydgoskiej fabryce Makrum. Produkt trafił do klienta z branży chemicznej z południa Polski. Transport wielkogabarytowy urządzenia podzielony był na trzy części.

23032627_732017323663039_5826312656716830564_n

Nowa suszarnia MAKRUM to projekt zrealizowany dla firmy będącej jednym z największych dostawców nawozów w tej części Europy. Branża chemiczna w której operuje klient to jeden z sektorów sektorów najczęściej korzystających z doświadczenia naszej spółki w produkcji tego typu maszyn.

23032652_732017570329681_4792048043162191523_n

„Nasze urządzenia już od lat siedemdziesiątych były wykorzystywane i instalowane w zakładach chemicznych. Natomiast produkt wykonany w całości ze stali kwasoodpornej otwiera nam nowe rynki, nie tylko na terenie Polski, ale też za granicą”. – tak o projekcie, którego dobiega właśnie finalizacja mówił project manager Łukasz Górecki.

30-metrowa konstrukcja wymagała zastosowania transportów wielkogabarytowych. Przewóz suszarni podzielony był na trzy etapy i odbywał się pod osłoną nocy. Sama instalacja odbyła się z wykorzystaniem dźwigów i specjalistycznych urządzeń pomocniczych.

23032623_732021576995947_3744470872535238440_n

Więcej na temat innowacyjności prezentowanej suszarni:

[2017-11-07] Prezentacja parkingów MODULO podczas Warsaw Motor Show 2017

W dniach 27-29 października 2017 r., w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie, odbyła się już III edycja Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Warsaw Moto Show. Na największej imprezie motoryzacyjnej w Polsce nie zabrakło automatycznych systemów parkingowych MODULO.

warsaw-moto-show-2017-galeria-12

Podczas poprzednich edycji Warsaw Moto Show odwiedziła rekordowa liczba osób – łącznie ponad 300 tysięcy, a wśród nich wiele gwiazd polskiej i światowej motoryzacji. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji targów były takie gwiazdy motoryzacji jak: Nicolas Hamilton, Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz, Jutta Kleinschmidt czy Kuba Przygoński.

warsaw-moto-show-2017-galeria-37

Atrakcje jakie czekały na gości tegorocznych Warsaw Moto Show to między innymi pokazy driftów, konferencje i premiery nowości na rynku samochodowym. Organizatorzy przygotowali aż 82 dwie premiery motoryzacyjne i 8 premier samochodowych, a wśród nich takie marki jak Volkswagen, Lexus, KIA, Mercedes, Audi czy Ssangyong. Oprócz tego na odwiedzających czekały Mistrzostwa Polski Modeli Zdalnie Sterowanych, strefa tuningu, pokazy oklejania aut, pokazy air-ride, strefa gier i symulatorów, pokazy driftu, strefa Youtuberów i wiele więcej.

22788781_336471400095951_778952071386897459_n

Podczas największej imprezy branży motoryzacyjnej nie mogło zabraknąć również reprezentacji spółki MODULO Parking, która prezentowała jeden z dostępnych w ofercie automatycznych systemów parkingowych MODULO. Przez wszystkie dni targowe, na stoisku dostępni byli specjaliści spółki, którzy odpowiadali na najbardziej szczegółowe pytania dotyczące prezentowanych produktów i działalności Grupy PROJPRZEM, w której fabryce produkowane są te innowacyjne maszyny. Tak duże targi to dla pasjonatów branży znakomita szansa na zorientowanie się w najaktualniejszych trendach i zdobywanie kontaktów, które w przyszłości będą owocować. Problem parkowania jest bowiem uniwersalnym problemem dzisiejszych czasów, zarówno w Polsce oraz całej Europie, jak i w Ameryce i Azji, gdzie rozwiązania te już zostały docenione i są powszechnie są stosowane.

IMG_4184 22814083_336471563429268_177304284521754602_n

Automatyczne systemy parkingowe Modulo to nie tylko antidotum na problem parkowania w zatłoczonych centrach miast czy wygodne rozwiązanie dla deweloperów i parkingów przydomowych, pozwalające rozszerzyć dostępną przestrzeń parkingową. To również doskonała metoda wyeksponowania pojazdów dla dealerów samochodowych czy ich prezentacji podczas imprez motoryzacyjnych, z uwagi na wyniesienie górnego poziomu parkingu na wysokość. Ponadto parkingi MODULO zapewniają łatwość obsługi i bezpieczeństwo – zarówno dla użytkownika jak i zaparkowanych pojazdów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów hydraulicznych automatyczne systemy parkingowe MODULO są całkowicie przyjazne środowisku.

IMG_4113

Dotychczas parkingi MODULO prezentowane były na największych krajowych Targach, m.in. Budma, Europarking oraz Autostrada, każdorazowo otrzymując wyróżnienia za przedstawiany produkt oraz przyciągając wiele zainteresowania gości wydarzenia.

[2017-11-02] Nowe narzędzie zakupowe i odświeżona strona internetowa spółki PROMStahl

Prezentujemy odświeżoną stronę internetową spółki PROMStahl, na której oprócz zapoznania się z ofertą spółki, odwiedzający skorzystać mogą ze specjalnego modułu zakupowego, umożliwiającego klientowi wycenę poszukiwanego produktu.

prom_start

Konfigurator cen PROM Calcuation umożliwia klientom:

  • Skalkulowanie na własne potrzeby standardowej ceny detalicznej (bez upustów, bonusów, etc.) dowolnie wybranego, standardowego urządzenia PROMStahl;
  • Zapytanie o warunki handlowe odpowiedniego przedstawiciela handlowego spółki (prosimy o wypełnianie metryczki kontaktowej – system automatycznie wysyła zapytanie do przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za dany region);
  • Złożenie zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia warunków handlowych i cen.

Konfigurator jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, niemniej jednak dla osób które nie mają doświadczenia w konfigurowaniu systemów przeładunkowych polecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy służą pomocą w doborze najefektywniejszych rozwiązań.

promcalculation

W konfiguratorze dostępne są takie produkty z oferty PROMStahl jak np.: hydrauliczne i mechaniczne pomosty przeładunkowe oraz uszczelnienia, śluzy, pomoce najazdowe, rampy mobilne i inne. Jeśli nie znajdą Państwo w konfiguratorze PROMStahl oczekiwanych, specyficznych cech produktu, wychodzących poza standardowe rozwiązania, prosimy o kontakt z naszym biurem, które wycenić może zamówienia skrojone na indywidualne potrzeby klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziem PROM Calculation:

http://promcalculation.promstahl.pl/

Konfigurator Promstahl służy wyłącznie do przygotowania wyceny detalicznej standardowych urządzeń Promstahl. Przygotowanie kalkulacji nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z doradcami techniczno-handlowymi spółki.

[2017-10-30] PROJPRZEM S.A. z kolejnym kontraktem na realizację inwestycji wartej 26,9 mln zł

PROJPRZEM S.A., bydgoska spółka przemysłowa notowana na warszawskiej GPW, poinformowała o umowie swojej spółki zależnej, w ramach której wybuduje halę magazynową wartą 26,9 mln zł netto. To kolejna umowa generalnego wykonawstwa podpisana w ostatnim czasie.

pjp budownictwo przez

Spółka PROJPRZEM poinformowała 27 października br. o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę  hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości  26,9 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę z Grupy PROJPRZEM, PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o., w ramach konsorcjum, którego spółka zależna jest liderem.

„Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy o branży budownictwa, proponujemy odbiorcom najwyższy standard świadczonych usług i rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Zalety te zostały docenione przez kolejnego inwestora, który powierzył spółce PROJPRZEM Budownictwo budowę nowego obiektu o powierzchni  ponad 15 tys. m2” –  powiedział Dariusz Paprzycki, Prezes Zarządu PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o. o.

W ramach konsorcjum na generalne wykonawstwo umowy z Luvena S.A. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, PROJPRZEM Budownictwo wystąpi w roli lidera, realizując kompleksowo większość prac. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wybudowana hala o powierzchni ok. 15,2 tys. m2. Dodatkowo zaplanowana jest budowa zewnętrznej przestrzeni biurowej i infrastruktury parkingowej. Realizacja inwestycji przewidywana jest na okres ok. 12 miesięcy. Luvena S.A. to polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego. Jest producentem nawozów i impregnatów do drewna.

134

To kolejna duża umowa inwestycyjna spółki z Grupy PROJPRZEM w ostatnim czasie. We wrześniu br. PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. podpisała umowę ze Starion Poland Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 9,5 tys. m2, wraz z częścią biurową i infrastrukturą techniczną, w Biskupicach Podgórnych, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 27,6 mln zł. Będzie to największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych. Planowany termin otwarcia obiektu to kwiecień 2018 r. Starion Poland Sp. z o.o. to producent plastikowych obudów do baterii pojazdów elektrycznych. Firma współpracuje m.in. z LG Chem.

kopanie

Podpisane kontrakty wzmocnią przychody segmentu budownictwa przemysłowego. Działalność ta w Grupie PROJPRZEM zostało reaktywowana w 2017 r. Jej przychody za I półrocze 2017 r. wyniosły 3,1 mln zł.

Budownictwo przemysłowe to działalność z której historycznie wywodzi się Grupa PROJPRZEM. Od ponad 60 lat projektuje i buduje obiekty w wielu segmentach rynku, oferując inwestorom indywidualne podejście do każdej inwestycji i zapewniając obopólną satysfakcję z partnerskiego prowadzenia procesu budowy. Solidne podstawy finansowe, poparte przejrzystością wyników spółki notowanej na GPW zapewniają bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji. Działalność została zintensyfikowana po dołączeniu spółki do Grupy Kapitałowej IMMOBILE, a w związku z jej szybkim rozwojem powołano dedykowaną budownictwu przemysłowemu spółkę zależną – PROJPRZEM Budownictwo. Operuje ona w oddziałach w Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie dzięki pozyskaniu własnej, doświadczonej kadry technicznej, działania operacyjne zostały szybko reaktywowane poprzez sprawną realizację nowych umów.